Skip to content
Vaegnägijale

Kaasrahastuse taotlusvoor

Vooru maht 230 000 EUR
Tähtaeg 30.11.2024
Esitamise koht [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

kaasfinantseeringuga arengukoostöö projektide rahastuseks.

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti arengukoostöö sihtriikide arengut arengukoostöö prioriteetvaldkondade raames ning maailmahariduse tegevusi Eestis. Prioriteetseteks sihtriikideks on Armeenia, Botswana, Gruusia, Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda, Ukraina, Valgevene.

Taotleja Nõuded taotlejale on välja toodud vooru väljakuulutamise otsuses
Nõuded Üks taotleja võib taotlusvooru raames toetust taotleda ühele kaasfinantseeringuga projektile. Taotlusvooru eelarve maht on 230 000 eurot, millest Ukraina suunalisteks tegevusteks on 130 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 50 000 eurot taotluse kohta.
Kriteeriumid

Taotluste hindamisel hinnatakse:

  • projekti eesmärgipärasus ja vastavus arengukoostöö prioriteetvaldkonnale, taotluse läbimõeldus ja teostatavus (osakaal kuni 40% maksimaalsest koondhindest);
  • taotleja suutlikkus ja varasem käitumine toetuse kasutajana ning pädevus rahvusvaheliste projektide elluviimisel (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
  • projekti eelarvekava ja majanduslik tõhusus (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest);
  • projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest);
  • projekti monitoorimise-ja tulemuste hindamise kava ja teostatavus (osakaal kuni 10% maksimaalsest koondhindest).
Lähteülesanne

Voor on mõeldud arengukoostöö projektide rahastuseks rahvusvahelise koostööprojekti omafinantseeringu katmiseks või kindlasummalise maksega projekti toetuseks, kui sõlmitud on toetusleping Eestis mitteasuva rahastajaga ning kui sama organisatsioon on projektis taotleja või partner.

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille elluviimise aeg on kaasrahastaja poolt heakskiidetud projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni.

Taotlus peab vastama määruse § - s 10 toodud nõuetele ja taotluses elluviidavate tegevuste eesmärk peab olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegias 2024-2030 sätestatud tegevustega.

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Kontaktid