Skip to content
Vaegnägijale

Nõukogu

ESTDEV-i nõukogu on viieliikmeline, kelle asutaja määrab ametisse neljaks aastaks. Nõukogu kavandab sihtasutuse arengut, korraldab juhtimist ja teeb järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle.

Nõukogu koosseis

Jonatan Vseviov 
Kantsler, välisministeerium (nõukogu esimees)

Merike Saks
Kantsler, rahandusministeerium

Mariin Ratnik
Asekantsler, välismajanduspoliitika ja arengukoostöö küsimustes, välisministeerium

Kairi Saar-Isop
Peadirektor, arengukoostöö ja humanitaarabi osakond, välisministeerium

Agne Kuimet
Tegevjuht, Arengukoostöö Ümarlaud