Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEV Euroopa Liidu idanaabruses

ESTDEV-i rakendusprogramm Euroopa Liidu idanaabrusriikides ja Balkanil põhineb Eesti välispoliitika arengukava 2030 eesmärkidel, arengukoostöö ja humanitaarabi strateegial 2024–2030 ja maastrateegiatel. 2021. aastal viidi Eesti osalusega projekte ellu Ukrainas, Gruusias, Moldovas, Valgevenes, Armeenias, Kõrgõzstanis ja Põhja-Makedoonias. Suurimad rahastajad olid lisaks Eesti riigile Norra välisministeerium, Euroopa Komisjon ning ÜRO Projektiteenuste Organisatsioon (UNOPS).

Euroopa Liidu idanaabruse toetamine on olnud pikka aega olulisel kohal Eesti välispoliitikas. Eesti on toetanud EL idanaabruse õigust teha ise oma välispoliitilisi valikuid, kaitsnud partnerite suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning edendanud nende integratsiooni Euroopa Liiduga. Eesti esmane huvi Euroopa Liidu idanaabruses on demokraatliku ja õigusriigil põhineva turvalise ja majanduslikult eduka naabruskonna edendamine ning selle järkjärguline lõimimine EL-iga. Eesti on valmis jätkuvalt panustama EL idanaabruse arengueesmärkide saavutamisse oma oskusteabe ja rahaliste vahenditega.

Partnerriigid ja prioriteetsed arengukoostöövaldkonnad
  • Ukraina – heade valitsemistavade toetamine, sealhulgas korruptsioonivastane võitlus ja turvaliste e-lahenduste arendamine; sõltumatu meedia tugevdamine; väikeettevõtluse edendamine.
  • Gruusia – heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine.
  • Armeenia – heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine.
  • Moldova – heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine.
Idanaabrusriikide projektiportfell

ESTDEV-i projektiportfellis idanaabrusriikides on 1. septembri 2022 seisuga 55 projekti, kogusummas on 8,6 miljonit eurot. Neist 47 projekti viiakse läbi Eesti rakenduspartnerite poolt ning 8 projekti on ESTDEV-i hallata.