Skip to content
Vaegnägijale

Moldova

SDG16
SDG3
SDG4
SDG8

Eesti on toetanud Moldova arengukoostööprojekte alates 2000. aastast ning Moldova on olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Partnerlus Moldovaga on Eesti jaoks väga oluline ning omavahelised koostöö alused ja eesmärgid on kooskõlas Moldova-Euroopa Liidu assotsiatsioonilepinguga. Sellise partnerluse olulisust deklareerib ka Eesti-Moldova arengukoostöö strateegia 2021-2024, millega Eesti on võtnud endale kohustuse toetada Moldova suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ning poliitilist ja sotsiaalmajanduslikku arengut.

Eesti on jaganud Moldovaga alates 2006. aastast oma teadmisi digitaliseerimisest ning demokraatliku ja tõhusa riigivalitsemise ülesehitamisest tänu edukatele reformidele. Ka lähiajal jäävad Moldovas prioriteetseteks projektid, mis tugevdavad Moldova õigusriigi toimimist, sh sõitlust korruptisooni, kuritegevuse ja desinformatsiooniga.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Moldovat 10,4 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Moldovas ellu viidud 271  projekti. 1. september 2023 seisuga on Moldovas 8 käimasolevat projekti.

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Moldovas

  • Demokraatia ja hea valitsemistava – ELi assotsiatsioonilepingu ja reformikava rakendamise edendamine; kodanikuühiskonna kaasamine valitsemisse ja reformiprotsesside kujundamisse; osalusdemokraatia ja hea valitsemistava parandamine; teadlikkuse suurendamine EList; korruptsioonivastane võitlus ja õigusriigi põhimõtete edendamine; kohaliku omavalitsuse võimekuse tõstmine; meedia sõltumatuse ja strateegilise kommunikatsiooni suurendamine.
  • Vaesuse vähendamine – maapiirkondade arengu toetamine kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse tugevdamise ja kogukonnapoliitika edendamise kaudu; väikeettevõtluse arengu toetamine; idufirmade loomise ning naiste ja noorte ettevõtlusesse kaasamise põhimõtete tutvustamine.
  • Haridus – haridussüsteemi ajakohastamine vastavalt tööturu vajadustele; digipädevuste arendamine.
  • Digi – e-valitsemisele ülemineku ja digiriigi säilenõtkuse tagamise toetamine. 
Moldova kaardil

Seotud valdkonnad

Seotud projektid

Artiklid