Skip to content
Vaegnägijale
02-icon-white

Demokraatia ja õigusriik

 • SDG16
 • SDG10
 • SDG5
Meeting

Demokraatia ja õigusriigi areng, head valitsemistavad ning kodanikuühiskonna võimestamine on üks Eesti arengukoostöö prioriteetidest. ESTDEV-i eesmärk on aidata partnerriikidel luua tugevama õigusriigiga sidusamaid demokraatlikke üksusi, kus e-valitsemise digitaalsed lahendused aitavad kaasa juhtimise läbipaistvusele, korruptsiooni vähendamisele ja efektiivsusele.

ESTDEV jagab Eesti reformikogemust ja ekspertiisi digiriigi ülesehitamisel, kus demokraatlike institutsioonide ülesehitamine on käinud käsikäes tööprotsesside digitaliseerimise, inimõiguste tagamise, soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja erinevate ühiskonnagruppide kaasamisega.

Temaatilised prioriteedid

 • Institutsionaalsete reformide läbiviimine
 • Hea valitsemistava ja e-valitsemise edendamine
 • Õigusriigi tugevdamine
 • Julgeolekuasutuste tugevdamine
 • Euroopa Liiduga ühinemiseks vajalike reformide toetamine ja kompetentside tõstmine
 • Meediavabaduse tugevdamine

ESTDEVi tugevus demokraatia ja õigusriigi programmide koostamisel ka läbiviimisel on lai ekspertide ja partnerite võrgustik Eestis ja partnerriikides, pikaajaline koostöö vabaühenduste ja erasektoriga, kelle tegevusi sihtriikides rahastatakse läbi taotlusvoorude.

Regionaalsed prioriteedid

 • Ukraina – riigi Euroopa Liiduga liitumise toetamine, seadusandluse ja reeglistiku ühtlustamine ning avaliku sektori reformide elluviimise nõustamine ja võimestamine
 • Moldova – demokraatia ja hea valitsemistava tugevdamine teel Euroopa Liitu; digitaalsete ja e-riigi lahenduste tutvustamine ja juurutamine avalikus sektoris
 • Botswana, Keenia, Namiibia ja Uganda  – e-valitsemise ja e-teenuste edendamine avalikus sektoris, eraldi tähelepanu on naiste ja laste õiguste edendamisel.

Related articles

Seotud projektid

Kõik projektid

Kontaktid