Skip to content
Vaegnägijale

Twinning

Twinning ehk mestimine on Euroopa Liidu väliskoostöö instrument, kus liikmesriigi avalik sektor jagab oma teadmist ja kogemust väljaspool liitu asuvate kolleegidega. Twinningu eesmärk on toetada partnerriiki kas liikmelisuse kriteeriumide täitmisel või koostöö- või assotsieerimislepingutes kokkulepitud majanduslike ja sotsiaalsete reformide läbiviimisel.

Mestimisega koolitatakse avaliku sektori personali ja toetatakse struktuuri ümberkorraldamist, et tõsta partnerriigi avaliku sektori haldussuutlikkust. Samuti abistatakse partnerriki seaduste, määruste ja kvaliteedistandardite ühtlustamisel, protseduuride väljatöötamisel ja kommunikatsioonitegevustes. Mestimisprojektis osalemine on kasulik ka liikmesriigi administratsioonile, kes saab vajalikku rahvusvahelist kogemust, uusi ideid, toimivat partnerlust ning motiveeritud personali. Mestimine tähendab heade tavade jagamist teiste riigiasutustega ning paremaid omavahelisi suhteid.

Mestimisprojektid kestavad 6–24 kuud ning neid rahastab Euroopa Liit. Praegu otsitakse Euroopa Liidu liikmesriikidest partnereid nendele projektidele.

Juhul kui Twinning kõnetab, siis ESTDEV aitab leida partnereid, kirjutada projektipakkumist, ette valmistada lepingut ning korraldada projekti haldus- ja finantsjuhtimist.

Prioriteetriigid

Eesti jaoks on twinningu prioriteetriigid Moldova, Ukraina, Gruusia, Albaania, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Aserbaidžaan, Armeenia, Tansaania, Rwanda, Keenia, Uganda, Botswana ja Namiibia.

Kontakt: [email protected]

Täiendav info:

Euroopa Komisjoni Twinningu koduleht
Välisministeeriumi arengukoostöö koduleht
Mestimise põhitõed – mis on twinning ja kuidas projektides osaleda?