Skip to content
Vaegnägijale

Voorud ja hanked

Eelinfo
  • Taotlusvoor kaasrahastuse taotlemiseks. Partneritele kaasrahastuse võimaldamiseks arengukoostöö prioriteetriikides prioriteetvaldkondades toimuvateks tegevusteks või maailmahariduse tegevusteks Eestis.
  • Taotlusvoor maailmahariduslike tegevuste toetamiseks. Taotlusvooru eesmärk on maailmakodaniku pädevusmudelis kirjeldatud laste ja noorte oskuste, teadmiste ja hoiakute arendamine, sealjuures Eesti haridusstrateegilisi eesmärke silmas pidades.
Käimasolevad taotlusvoorud