Skip to content
Vaegnägijale
icon_Rebuilding Ukraine

Ukraina ülesehitus

 • SDG12
 • SDG11
 • SDG9
Nordecon-ESTDEV

Ukraina arenemine demokraatlikuks õigusriigiks määrab tulevikus Euroopa, sealhulgas Eesti, julgeolekukeskkonna. Seetõttu on Ukraina riigi ja ühiskonna ülesehitamine Eestile oluline arengukoostööpoliitiline eesmärk. Eesti toetus keskendub Lääne-Ukrainas asuvale žõtomõri oblastile, kuid on valmis oma kogemust jagama ka Ukraina teistes piirkondades, osaledes teistes rahvusvahelistes initsiatiivides. 

"Eesti tegevusi planeerides on väga oluline mõista Ukraina tegelikke vajadusi: millised on kõige kriitilisemad objektid, mille ülesehitamine aitab Ukrainal taastada oma normaalse igapäevaelu oma inimestele. Neid valikuid ei tohi mõjutada poliitilised huvid, vaid need tuleks teha tegelike vajaduste põhjal."

Margus Gering, Ukraina koostöö ja ülesehituse juht

Ukrainas tegutsemise põhimõtted

 • Lähtume Ukraina vajadustest ja ootustest, oleme eestvedajad

 • Kaasame kõik huvipooled nii avaliku-, era-, kui ka kolmanda sektori

 • Tegevustega toetame Ukraina stabiliseerimist ja moderniseerimist ning liitumist Euroopa Liiduga

 • Loome eeldusi ettevõtjatele Ukraina turule pääsemiseks
 • Võimendame oma initsiatiive teiste doonorite (teised riigid, arengupangad, rahvusvahelised organisatsioonid, erafondid jne) aktiivse kaasamise kaudu

Fookusalad

 • Reformide toetamine: Ukraina ettevalmistamine liitumiseks EL-ga, Eesti reformikogemuse jagamine
 • Digi- ja küberkerksuse arendamine: avatud  ja tõhusa digiühiskonna loomine Eesti kogemusele tuginedes
 • Infrastruktuuri ehitus: EL normidele vastavad praktikate ning Eesti parima oskusteabe jagamine
 • Haridus: Eesti haridussektori reformikogemus, digilahenduste ja digi pedagoogika tutvustamine ja rakendamine

Related articles

Seotud projektid

Kõik projektid

Kontaktid