Skip to content
Vaegnägijale
icon_Rebuilding Ukraine

Ukraina ülesehitus

 • SDG12
 • SDG11
 • SDG9
Nordecon-ESTDEV

Ukraina arenemine demokraatlikuks õigusriigiks määrab tulevikus Euroopa, sealhulgas Eesti, julgeolekukeskkonna. Seetõttu on Ukraina riigi ja ühiskonna ülesehitamine Eestile oluline arengukoostööpoliitiline eesmärk. Eesti toetus keskendub Lääne-Ukrainas asuvale žõtomõri oblastile, kuid on valmis oma kogemust jagama ka Ukraina teistes piirkondades, osaledes teistes rahvusvahelistes initsiatiivides. 

Eesti suunab aastatel 2022-2027 arengukoostööks ja Ukraina ülesehitamiseks 70 miljonit eurot.

Eesti välisminister MargusTsahkna toonitas aastakõnes riigigogule, et Eesti ja Euroopa julgeoleku kindlustab Ukraina jätkuv toetamine ja ülesehitamine. Tsahkna sõnas, et Eesti on olnud Ukraina ülesehitamisel ja toetamisel maailmas suunanäitaja ja eeskuju. “Suunates oma jõudu ja ressursse Ukraina ülesehitamisse, aitame Ukraina inimesi selle sõja karmide tagajärgedega paremini toime tulema,” ütles ta. Näitlikustamaks Eesti senist panust Ukraina ülesehitamisel, rääkis Tsahkna ka projektidest, mida on Eesti poolt vedanud ESTDEV. 

"Eesti tegevusi planeerides on väga oluline mõista Ukraina tegelikke vajadusi: millised on kõige kriitilisemad objektid, mille ülesehitamine aitab Ukrainal taastada oma normaalse igapäevaelu oma inimestele. Neid valikuid ei tohi mõjutada poliitilised huvid, vaid need tuleks teha tegelike vajaduste põhjal."

Margus Gering, Ukraina koostöö ja ülesehituse juht

 

Ukrainas tegutsemise põhimõtted

 • Lähtume Ukraina vajadustest ja ootustest, oleme eestvedajad

 • Kaasame kõik huvipooled nii avaliku-, era-, kui ka kolmanda sektori

 • Tegevustega toetame Ukraina stabiliseerimist ja moderniseerimist ning liitumist Euroopa Liiduga

 • Loome eeldusi ettevõtjatele Ukraina turule pääsemiseks
 • Võimendame oma initsiatiive teiste doonorite (teised riigid, arengupangad, rahvusvahelised organisatsioonid, erafondid jne) aktiivse kaasamise kaudu

 

Fookusalad

 • Reformide toetamine: Ukraina ettevalmistamine liitumiseks EL-ga, Eesti reformikogemuse jagamine
 • Digi- ja küberkerksuse arendamine: avatud  ja tõhusa digiühiskonna loomine Eesti kogemusele tuginedes
 • Infrastruktuuri ehitus: EL normidele vastavad praktikate ning Eesti parima oskusteabe jagamine
 • Haridus: Eesti haridussektori reformikogemus, digilahenduste ja digi pedagoogika tutvustamine ja rakendamine

 

Tulemused

160-kohalise Ovrutši lasteaia ehitus ja õpetajate koolitamine

Lasteaed Ovrutšis

Eesti oli üks esimesi riike, ehitas puitmoodulitest lasteaia Ovrutši linna, koolitas lasteaia õpetajaid ja jagas Eesti haridustehnoloogilisi lahendusi õppetöö läbiviimiseks ja lasteaia juhtimiseks. Lasteaia ehitamist toetasid lisaks Eesti valitsusele ka Islandi välisministeerium ja Flandria valitsus.  Loe rohkem 

 

 

 

Malõni silla taastamine 

Malõni sild

Eesti ja Ukraina koostöös taastatud silla kapitaalremont maksis kokku 2,8 miljonit eurot, millest Ukraina tasus 1,8 miljonit ja Eesti 1 miljon eurot. Išra jõge ületav 152-meetrine sild on Zõtomõri oblasti üks peamisi transpordisõlmi, mis ühendab riigi lõuna ja põhjapoolseid maanteid. Loe rohkem

 

 

 

Sõjas orvuks jäänud lastele perekodu ehitamine

OZF perekodu

Eesti toetab Ukraina esileedi Olena Zelenska Fondi „Room for Childhood“ initsiatiivi raames ühe maja ehitamist suurele asendusperele, kus kasvavad sõjas orvuks jäänud lapsed.  Lisaks toetab ESTDEV ka perevanemate koolitamist Eestis.  Loe lähemalt

 

 

 

Related articles

Seotud projektid

Kõik projektid

Kontaktid