Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEVi rahastatud projektid toetavad maailmahariduse lisamist õppekavadesse

Uudis

Kliimakool-stock
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) korraldatud maailmahariduse taotlusvoorust said tänavu rahastust neli projekti kogusummas 80 000 eurot, mis keskenduvad maailmahariduse tugevamale integreerimisele Eesti haridussüsteemi.

Maailmahariduse edendamiseks suunatud taotlusvooru eesmärk on maailmakodaniku pädevusmudelis kirjeldatud laste ja noorte oskuste, teadmiste ja hoiakute arendamine vastavalt Eesti haridusstrateegilistele eesmärkidele.

“Teadlikkuse kasv ühiskonnas laiemalt on oluline, sest iga inimene saab läbi oma avatud oleku ning teadliku ja eesmärgipärase tegutsemise maailma paremaks muuta. ESTDEV-i toetatud maailmahariduse projektid keskenduvad eelkõige noorte varustamisele vajalike oskuste, teadmiste ja väärtustega, mis aitavad neil toime tulla 21. sajandi väljakutsetega,” ütles Kristi Kulu, ESTDEV-i haridusvaldkonna juht.

Rahastuse saanud projektid

Viljandi Gümnaasium plaanib oma projekti raames süsteemselt tuua maailmakodaniku pädevusmudeli ning maailmahariduse alused Viljandi Gümnaasiumi igapäevategevustesse.

Toetuse summa: 4170 eurot

MTÜ Mondo toetab maailmahariduse tugevamat integreerimist Eesti haridussüsteemi ja keskendub seekordse projekti raames planeedi kestlikkuse, sh kliimamuutuste ja kliimaõigluse teemadele, ning aitab edendada globaalset teadlikkust ja vastutustundlikkust. 

Toetuse summa: 30 000 eurot

MTÜ Videoõps toodab oma YouTube’i kanalile maailma- ja kodanikuhariduste teemalised videod, et anda noortele harjumuspärases formaadis vastuseid maailma- ja kodanikuhariduse valdkonna küsimustele ning võidelda sotsiaalmeedias leviva väärinfo ja šovinistlike arusaamade vastu.

Toetuse summa: 16 320 eurot

MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projektiga töötatakse välja uus haridusprogramm ja digitaalsed õppematerjalid, et toetada maailmakodaniku pädevusmudeli rakendamist. Töö käigus proovitakse maailmakodaniku pädevusmudelit rakendada improviseeritud filmiloomise meetodil globaalse õigluse, kliimaõigluse ja vastastikuse sõltuvuse õppes.

Toetuse summa: 29 510 eurot

Maailmahariduse eesmärk on kasvatada aktiivseid maailmakodanikke, kes teavad, mis maailmas toimub, mis on sündmuste põhjused ja kuidas need meid mõjutavad. Eelmise aasta taotlusvoorust toetust saanud Pelgulinna Riigigümnaasiumi projekti tulemusena loodi gümnaasiumi õppekavasse kolmest kursusest koosnev maailmahariduse moodul. Tänavu märtsis algatasid Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi õpilased petitsiooni, mis kutsub üles andma maailmahariduse õppeaineid igas Eesti koolis. Algatust saab toetada kuni selle aasta lõpuni.