Skip to content
Vaegnägijale

Õpilaste loodud rahvaalgatus taotleb maailmaharidust igasse Eesti kooli

Uudis

Mondo-maailmakool
Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi õpilaste loodud petitsioon kutsub üles andma maailmahariduse õppeaineid igas Eesti koolis.

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma.

„Ühel või teisel moel on maailmaharidusega sarnanevad väärtused üldhariduskoolidesse juba lõimitud, kuid seda vähesel määral. Meie koolis on maailmaharidus kõigile kohustuslik eraldi õppeaine. Õppetöösse on lõimitud palju projekte, uurimusi, grupitöid ja palju muid ülesandeid, mille käigus saame ise uurida ja avastada ühiskonna murekohti, nende tagajärgi ja võimalikke lahendusi,"ütlevad Cordelia Violet Paap, Loore Lisette Sesmin ja Kevin Kerret Terras rahvaalgatust tutvustavas tekstis.

„Meie unistus on, et maailmaharidust pakutaks suuremas hulgas Eesti haridusasutustes, et teadmised selle tõelisest potentsiaalist oleks levinumad ning et tulevikus oleks Eestis rohkem innukust täis maailmakodanikke,“ jagavad nad oma nägemust maailmahariduse tulevikust.

“Eesti ühiskonnal tuleb täna tegeleda üleilmsete kriisidega, mis on kaasa toonud ootamatuid muutusi ja määramatust. Maailmaharidus on üks oluline võimalus selle olukorraga kohanemises ja hakkama saamises. PERGi õpilaste petitsioon on väga hea näide uuest põlvkonnast, mis on paindlik, avatud mõtlemisega ja ilmselgelt meie ühise tuleviku pärast mures. Nad otsivad omal initsiatiivil võimalusi tähenduslikuks tegutsemiseks ja positiivsete muutuste loomiseks. Seda on olnud väga inspireeriv näha,” ütles Maria Sakarias, Mondo Maailmakooli juht.

ESTDEV toetab maailmahariduse edendamist Eestis

Maailmahariduse eesmärk on kasvatada aktiivseid maailmakodanikke, kes teavad, mis maailmas toimub, mis on sündmuste põhjused ja kuidas need meid mõjutavad.

“Teadlikkuse kasv ühiskonnas laiemalt on oluline, sest iga inimene saab läbi oma avatud oleku ning teadliku ja eesmärgipärase tegutsemise maailma paremaks muuta. ESTDEV-i toetatud maailmahariduse projektid keskenduvad eelkõige noorte varustamisele vajalike oskuste, teadmiste ja väärtustega, mis aitavad neil toime tulla 21. sajandi väljakutsetega,” ütles Kristi Kulu, ESTDEV-i haridusvaldkonna juht.

ESTDEV jagab maailmahariduse taotlusvooru kaudu toetust maailmakodaniku pädevusmudelis kirjeldatud laste ja noorte oskuste, teadmiste ja hoiakute arendamiseks. Tänavu saab taotlusi esitada 10. aprillini.

Eelmise aasta taotlusvoorust toetust saanud Pelgulinna Riigigümnaasiumi projekti tulemusena loodi gümnaasiumi õppekavasse kolmest kursusest koosnev maailmahariduse moodul, mille raames töötati ka välja õppematerjalid (aine- ja tunnikavad ning videomaterjalid) ning koolitati õpetajaid, et tõsta nende pädevusi maailmahariduse kursuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

ESTDEV-i tellimusel valmis 2022. aastal Maailmakodaniku pädevusmudel, mille eesmärk on toetada globaalse mõõtme lisamist õppekavas välja toodud pädevustesse ning seostada eri ainete õpiväljunditega.

Lisaks toetab ESTDEV oma maailmahariduse tegevuste kaudu teadlikkuse kasvu arengukoostöö olulisusest. Näiteks annab ESTDEV õpilasleiutajate riiklikul konkursil välja eripreemiaid koolinoortele, kelle tööd toetavad planeedi jätkusuutlikku arengut ja propageerivad säästlikku eluviisi.

ESTDEV-i koostööpartnerid maailmahariduse valdkonnas on välisministeeriumharidus- ja teadusministeeriumMTÜ Mondo ja Mondo MaailmakoolArengukoostöö Ümarlaud ning UNESCO Eesti rahvuslik komisjon.

Pilt: Mondo Maailmakool