Skip to content
Vaegnägijale

Rahvusvahelise koostöö algatamine ja edendamine Armeenias

Vooru maht 32 000 EUR
Tähtaeg 08.03.2024
Esitamise koht [email protected]

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

toetamaks sõidukulusid Armeeniasse koostöö arendamiseks ja partnerite leidmiseks /kinnistamiseks

Vooru eesmärk on rahvusvahelise koostöö algatamine ja edendamine Armeenia partneritega. Selleks korraldatakse koostöös Välisministeeriumi ja SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega ühisvisiit Jerevani. Visiidi eesmärgiks on kaardistada võimalikud kohapealsed koostööpartnerid, kellega koos viia ellu arengukoostöö projekte.

Armeenia vooru infokoosolek huvilistele toimub teisipäeval 5. märtsil kell 15:30 Google Meets platvormil.

Taotleja Taotlejale esitatud nõuded on välja toodud SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse juhatuse otsuses nr 1-2/23-2024.
Nõuded Taotlus peab vastama SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse juhatuse otsuses nr 1-2/23-2024 välja toodud punktidele.
Kriteeriumid

Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.03 – 30.04.2024. Rahastuse saavad maksimaalselt 16 inimest, kes esindavad taotlusvoorus enim punkte saanud organisatsioone. Taotleja saab esitada ühe taotluse vooru kohta. Toetatakse taotleja kohta kuni 2 inimese kulud maksumusega kuni 2000 eurot inimese kohta.

Taotluste hindamisel hinnatakse:

  • Menetlemisel kontrollitakse taotleja ja taotluse nõuetele vastavust ning kui kõik taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded on täidetud, hinnatakse taotlust sisuliselt;
  • Taotleja motiveeritus ja võimekus Armeenias koostööprojekte ellu viia
  • Varasem koostöökogemus Armeenia partneritega, pooleliolevad läbirääkimised või arutelud Armeenia partneriga võimaliku koostöö osas või taotlejal on vajalik suhtlus- ja koostöövõrgustik, et alustada koostööd potentsiaalsete koostööpartneritega Armeenias- 4 punkti;
  • Hindajad hindavad taotlusi sõltumatult ja esitavad hinnetega hindamislehe.
Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö algatamine ja edendamine Armeenia partneritega. Selleks korraldatakse koostöös välisministeeriumi ja Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega (ESTDEV) ühisvisiit Jerevani (eeldatav reisiaeg 07.04-10.04.2024). Visiidi eesmärgiks on kaardistada võimalikud kohapealsed koostööpartnerid, kellega koos viia ellu arengukoostöö projekte. Visiidi käigus antakse ülevaade olukorrast Armeenias Eesti prioriteetvaldkondades (haridus ja demokraatia edendamine) ning korraldatakse kontaktide leidmise ja arendamise üritus potentsiaalsete partneritega Armeenias.

Rahastuse saavad maksimaalselt 16 inimest, kes esindavad taotlusvoorus enim punkte saanud organisatsioone. Hindamiskomisjon hindab taotlust järgmiste kriteeriumite alusel 10 punkti skaalal 1, 4, 6. Esimese hindamiskriteeriumi maksimaalseks hindamispunktiks on 6 ja teise hindamiskriteeriumi maksimaalseks hindamispunktiks on 4. Taotluse rahuldamise eeldus ehk lävend on keskmine koondhinne vähemalt 3 punkti. 

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille abikõlblikkuse periood on vahemikus 01.03.2024 – 30.04.2024. Iga taotleja saab esitada ühe taotluse. 

 

Seotud valdkonnad

Vormid

Muud dokumendid

Tulemused

Kontaktid