Skip to content
Vaegnägijale

Eesti julgeolekuasutused nõustavad EL liitumiseks vajalikke reforme Ukrainas

Mai lõpus kohtusid Tartus Eesti politseinikud ja Ukraina politseijuhid
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) toel on Eesti Vanglateenistus ning Politsei- ja Piirivalveamet alustanud koostööd Ukraina analoogsete asutustega, et viia nende ametkondade tegevus vastavusse Euroopa Liidu (EL) nõuetega.

Foto: Mai lõpus kohtusid Tartus Eesti politseinikud ja Ukraina politseijuhid (PPA)

EL kandidaatriigil Ukrainal on eurointegratsiooni teel vaja ellu viia mitmeid olulisi reforme. Erilise tähelepanu all inimõiguste ja õigusriigi tagamise teemad. 

Vanglasüsteemi kaasajastamine 

Eesti seniseid edukaid reforme arvestades soovib Ukraina õppida Eesti kogemusest vanglasüsteemi ja kriminaalhoolduse arendamisel. 

Mais kohtus Eesti vanglateenistuse juht Rait Kuuse Kiievis Ukraina asejustiitsministrite ja vanglateenistuse juhiga, et sõlmida ühine viie aastane koostöömemorandum. Kuuse sõnul on lisaks igapäevasele riigi siseturvalisuse hoidmisele peab vanglateenistus vajalikuks ka rahvusvahelist koostööd. 

Ukraina Vanglateenistuse Akadeemia külastus

Foto: Ukraina Vanglateenistuse Akadeemia külastus (Eesti Vanglateenistus)

“Olulisimaks oleme viimasel kahel aastal pidanud võimalusi pakkuda omapoolset tuge ja abi Ukrainale, ning samas näha ja õppida, kuidas nemad tagavad toimepidevuse sõja ajal. Teisalt on koostöö oluline, sest meie saame toetada neid arendustöös ja läbi oma kogemuse aidata neil EL kandidaatriigina kohandada oma kriminaaljustiitssüsteemi,“ kommenteeris Rait Kuuse.

Esimese koostööprojekti raames saabuvad 2024 aasta sügisel Eestisse Ukraina delegatsioon ülevaate saamiseks Eesti vanglateenistusest. Samuti algab õppeprogrammi, mille raames saabub Eestisse kuni kümme Ukraina vanglaametnikku, et siin praktilisi teadmisi omandada ja neid kodumaale naastes edasi jagada. Koolitusprogrmm valmis koostöös Vanglateenistuse ja Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledžiga. 

ESTDEV-i demokraatia ja õigusriigi valdkonnajuht Eva-Maria Liimets sõnas koostööst Vanglateenistusega, et Ukraina vanglateenistuse reformide toetamine on keeruline, kuid oluline väljakutse. “Peame väga oluliseks, et Ukraina ametnikud ja poliitikakujundajad saaksid EL lõimumise teel vahetult tutvuda inimõiguste kaitseks ja õigusriigi tagamiseks välja töötatud parimate praktikatega,” ütles Liimets. 

Liimets ütles, et Ukrainal seisvad ees sarnased ülesanded, kui Eestil olid Euroopa Liiduga liitumise eel vanglate Euroopa standarditega vastavusse viimisel. Oma kogemuse ja oskuste jagamisega aitab Eesti Ukrainal reforme tõhusamalt ellu viia. 

Ukraina politsei juhtimisvõimekuse tõstmine 

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on ESTDEV-i toel on käima lükanud projekti, mille eesmärk on Ukraina oblastite politseijuhtide oskuste ja teadmiste arendamine ning üksuste töökorralduse tõhustamine, et suurendada politsei usaldusväärsust ja vähendada korruptsiooni.

PPA ja ESTDEV-i ligi kaheaastane koostööprojekt viib Ukraina kolme oblasti politseijuhid kokku PPA Ida, Lääne ja Lõuna prefektuuride juhtide ja ekspertidega. Koolituse eestis läbivad kokku 36 Ukraina politseijuhti. 

PPA rahvusvahelise koostöö büroo politseikolonelleitnant Tarmo Viikmaa sõnul on koolituste fookuses kaasaegsed juhtimispraktikad, innovatsioon, organisatsioonikultuur ja politsei areng. „Projektis osalevad Eesti politseieksperdid, sealhulgas prefektuuride juhid, kes oma kogemust Ukraina kolleegidega jagavad,“ rääkis Viikmaa.

Eva-Maria Liimetsa sõnul aita tihedam koostöö Eesti ja Ukraina õiguskaitse asutuste vahel aitab kaasa inimõiguste tõhusamale järgmisele, demokraatia arengule ning sisejulgeoleku valdkonna arengule Ukrainas.

EL liitumiseks vajalike reformide toetamine

“Tänu heale ja tihedale koostööle Eesti avaliku sektoriga, oleme käesoleval aastal käivitanud mitu projekti Ukraina EL liitumise läbirääkimiste toetuseks, mis viivad kokku Eesti avaliku sektori ettevõtted nende Ukraina kolleegidega” kinnitas Liimets. 

Lisaks Vanglateenistuse ning PPA-le projektidele on ESTDEV alustanud koostööd Eesti Riigikohtuga, et korraldada 15 Ukraina riigikohtuniku õppevisiit Eestisse. Ühisprojekti eesmärk toetada sõltumatu ja Euroopa Liidu tavadele vastava kohtusüsteemi loomist Ukrainas. 

Samuti nõustab Eesti Töötukassa ESTDEV-i toel Ukraina tööjõuturu ühtlustamist EL nõuetega. Koostöö raames arendatakse infosüsteemi, töövõime hindamise protsessi ja töötute nõustamist. 

ESTDEV-i tegevjuht Klen Jäärats sõnas, et Eestil on olemas Ukrainale vajalik kogemus. “ESTDEV-i kui arengukoostöö keskuse eesmärk ongi sääraste projektide käivitamine ja rahastamine, leides Eestist parimad eksperdid ja asutused, kellel on värske ja Ukraina kontekstis relevantne reformikogemus Euroopa Liiduga liitumise perioodist,” selgitas Jäärats.