Skip to content
Vaegnägijale

Eesti aitab Ukrainal tööturgu üles ehitada

Uudis

ESTDEV, Töötukassa, SES kohtumine
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV), Eesti Töötukassa ja Ukraina riiklik tööturuasutus (SES) hakkavad üles ehitama ja kaasajastama Ukraina tööturgu.

Kuna Euroopa Liit on otsustanud avada liitumisläbirääkimised Ukrainaga, siis tuleb Ukrainal viia oma seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu seadustega, nii ongi tekkinud vajadus õppida Eesti kogemustest.

Projekti raames külastab Eesti Töötukassa maist oktoobrini Ukrainat ja Ukraina kolleegid Eestit. Õppepäevade jooksul on kavas aidata üles ehitada infosüsteeme, õpetada töövõime hindamise protsessi ja töötute nõustamist.

Esmaspäeval kohtusid kolme asutuse juhid, et rääkida ukrainlaste soovidest ja vajadustest. 

Ukraina riikliku tööturuasutuse direktori Yuliya Zhovtyaki sõnul on töövõime hindamise metoodika ja vähenenud töövõimega inimeste tööturule aitamine Ukrainale eriti tähtsad. “Meil on hea meel, et Eesti on selles projektis meie partner, kes aitab Ukrainas uusi algatusi läbi viia. SES-i jaoks on eriti oluline koostöö jätkamine töövõime hindamisel ja IT-süsteemide rakendamisel,” ütles Zhovtyak. 

Ukraina riiklik tööturuasutus on Eesti Töötukassa ülesannete ja toimimismudeliga tuttav ning leidis, et neil on Eestilt õppida ja õpitut üle võtta, et Ukraina saaks liikuda Euroopa Liidu poole.

ESTDEV-i tegevjuht Klen Jäärats sõnas, et Eestil on olemas Ukrainale vajalik kogemus. “ESTDEV-i kui arengukoostöö keskuse eesmärk ongi sääraste projektide käivitamine ja rahastamine, leides Eestist parimad eksperdid ja asutused, kellel on värske ja Ukraina kontekstis relevantne reformikogemus Euroopa Liiduga liitumise perioodist,” ütles Jäärats.

Meelis Paavel, Eesti Töötukassa juhatuse esimees, sõnas, et aastaid tagasi oli Eesti õpipoisi rollis ja hea meel on nüüd aidata teisi. “Fookusesse võetud valdkonnad kajastavad meie püüdlusi Ukrainat abistada vajalike uuenduste läbiviimisel ning annab mõlemale riigile võimaluse üksteiselt õppida, et edendada tööturu toimimist,” ütles Paavel.

Koostööprojekti raames toimub poole aasta jooksul 17 seminari- või õppepäeva, millest 14 toimub Kiievis ja 3 Tallinnas. Kogemusi ja teadmisi jagab üle 20 Eesti Töötukassa spetsialisti, lisaks kaasatakse organisatsiooniväliseid eksperte.