Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEV toetab Ukraina riigikohtunike koolitamist Eestis

Uudis

Foto: Ukraina ülemkohus (allikas: Maaleht)
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) alustab koostööd Riigikohtuga, et toetada 15 Ukraina riigikohtuniku õppevisiiti Eestisse. Koostöö eesmärk toetada sõltumatu ja Euroopa Liidu tavadele vastava kohtusüsteemi loomist Ukrainas.

Sõda Ukrainas on toonud kohtusse palju lisatööd ja täiesti uusi küsimusi, kirjutab Maaleht. Mida teha, kui kohtus on istung kiires asjas, kuid oluline inimene on rindel? Mitu kohtunikku mahub tööle ühte kortermaja tuppa, kui nende hoone on puruks lastud? Või mida teha, kui keset kohtuistungit antakse õhuhäire? Kas pidada paus või jätkata keldris?

Eesti riigikohtu esimees Villu Kõve, tsiviilkolleegiumi esimees Urmas Volens, halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ja kriminaalkolleegiumi kohtunik Paavo Randma külastasid möödunud aasta lõpus Ukrainat, et neile küsimustele kaasa mõelda. Eesti riigikohtu kohtunike delegatsioon oli esimene kõrgema kohtu delegatsioon, kes Ukraina Ülemkohut sõja ajal külastanud on. 

Ivo Pillingu sõnul on Eesti ja Ukraina kohtuastmete süsteemid sarnased, kuid Ukraina ühiskonnas on endiselt juurdunud arusaam, et kõige paremini saab asju lahendada kohtu kõige kõrgem aste. „Meie ise viisime Eestis 2000. aastate algul läbi suured reformid. Nendel on see alles ees. Ukraina kolleegide sõnul on seal ikka veel valitsev mõtteviis, et kedagi allpool tipptaset usaldada ei saa,“ ütles Pilving. 

Pilving selgitas Maalehele, et ka eestlaste jaoks oli Euroopa Liidu õiguse kohaldamine hämar protsess ning ukrainlased võidavad end praegu sarnaselt tunda. “Saame neid loodetavasti järjest enam kaasata Euroopa koostööformaatidesse, aidata luua suhteid ja selgitada, kuidas mingid asjad on mõeldud toimima,” ütles Pilving. 

Parim oleks, kui Ukraina kolleegid saaksid tulla nädalaks või paariks Eestisse või mõnda teise EL liikmesriiki ning protsesse lähedalt näha, leiab Pilving. Kohtunikud järeldasid oma Kiievi külastuse järel, et Eesti kohtunike reformikogemus võiks olla Ukraina kolleegidele abiks, et luua sõltumatu ja Euroopa Liidu tavadele vastav kohtusüsteem. Eesti Riigikohus pöördus ESTDEV-i poole palvega toetada Ukraina kohtunike õppevisiiti. Õppevisiit oleks esimene samm suhtluse tihendamiseks ja Eesti praktikate tutvustamiseks. Pikemas perspektiivis tahab Eesti Riigikohus Ukrainast kohtuniku siia stažeerima kutsuda.

ESTDEV-i demokraatia ja õigusriigi valdkonnajuht Eva-Maria Liimets sõnas, et Ukrainal seisavad EL liitumisega teel ees mitmed olulised reformid, sealjuures sõltumatu ja EL nõuetele vastava õigussüsteemi kujundamine. Liimetsa sõnul peab ESTDEV oluliseks Eesti kohtunike initsiatiivi toetada, sest Eesti praktilised kogemused ja toimivad näited aitavad Ukrainal Euroopa Liiduga liitumiseks vajalikke reforme tulemuslikumalt läbi viia. “On selge, et üks õppevisiit ei muuda süsteemi koheselt demokraatlikuks ja läbipaistvaks. Kuid loodame õppevisiidi abil avada uued koostöövõimalused, mille kaudu luuakse Ukraina õigusmaastikul püsiv muutus ning aidatakse kaasa nende euroatlantilisele integratsioonile,” ütles Liimets. 

Lisaks järeldas Eesti delegatsioon, et Ukraina partneritele peaks tegema eraldi koolitusi põhiõiguste ja Euroopa Inimõiguste Kohtu teemadel. Selleks tahab Riigikohus otsida tuge Euroopast, et Euroopa Liiduga liitumiseks tekiks Ukrainale terviklik koolitusprogramm nagu Eestil oli kunagi twinning.

Olukord Ukrainas
  • 54 Ukraina kohut asub okupeeritud territooriumil.
  • 12% Ukraina kohtutest ei tööta.
  • 106 Ukraina kohtuhoonet ehk 14% on kahjustatud või purustatud.
  • 2224 kohtunikku ehk kümne Eesti jagu kohtunikke on puudu.

Allikas: Maaleht.