Skip to content
Vaegnägijale

Ukraina elamute rekonstrueerimine: suutlikkuse suurendamise ja koostööprogramm elamupiirkondade ülesehituseks Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris

  • SDG11
  • SDG3
04-icon-white

Ukraina ülesehitus

-
Toimumisaeg 01.05.2023-31.12.2024 Aktiivne
Sihtrühm People of Ukraine
Eelarve 149 858,80 EUR
Rahastajad
  • ESTDEV

Projekt toetab Ukraina sõja purustustest kannatada saanud elamupiirkondade ülesehitust Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris. Tegevuste tulemusel valmib igas projektipiirkonnas vähemalt 2 kortermaja renoveerimisprotsessi ja elamuvaldkonna ühistegevuse arendamise näidisprojekti, mille väljatöötamisel on arvesse võetud Eesti kogemusi kortermajade rekonstrueerimisel ja Eesti korteriühistute mudelit kortermajade ühise haldamise korraldamisel.

Projekti eesmärgid

Projekt toetab Ukraina sõja purustustest kannatada saanud elamupiirkondade ülesehitust Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris, aidates ette valmistada korterelamute rekonstrueerimise rahastamiseks ja ülesehituse järgseks korterelamute haldamise mudeli väljatöötamiseks vajalikke projekte.

Tegevused ja tulemused

Tegevuste tulemusel valmib igas projektipiirkonnas vähemalt 2 kortermaja renoveerimisprotsessi ja elamuvaldkonna ühistegevuse arendamise näidisprojekti, mille väljatöötamisel on arvesse võetud Eesti kogemusi kortermajade rekonstrueerimisel ja Eesti korteriühistute mudelit kortermajade ühise haldamise korraldamisel. Ettevalmistatud projektid võimaldavad Ukraina omavalitsustel pöörduda vajaliku toetuse saamiseks rahastajate poole, et alustada ülesehitustöödega kohe peale sõjategevuse lõppu. Tegevustena viiakse läbi kolme projektipiirkonna ülesehitusega seotud elamuekspertide õppeprogramm, sh õppenädal Eestis ning toetatakse Ukraina ekspertide tegevust Eesti ja UNECE oskusteabega. Projekti otsesed kasusaajad on Harkivi, Mõkolaivi ja Žõtomõri piirkonnad ja elanikud. Projekti partneriks on Housing Ukraine. Projekt teeb koostööd UNECE projektidega samades piirkondades.