Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEV väljakutse Ukraina ülesehitamiseks: Moodul peremajad kodu kaotanud lastele

Sündmus

Garage48 Future of Wood
Eesti Rahvusvaheline Arengukeskus (ESTDEV) kutsus eelmisel nädalavahetusel koostöös Garage48-ga üles meeskondi 48-tunnise võistluse käigus välja töötama moodulmajade lahendusi orbudele ja vanemateta evakueeruma sunnitud lastele.

Hooned pidid olema vastupidava konstruktsiooniga ja kiiresti paigaldatavad, et pakkuda kriitilisele olukorrale leevendust. Ukrainas on umbes 2 800 000 riigisiseselt ümberasustatud isikut. Zõtomõri oblastis on neid 70 929, sealhulgas 20 016 last. Riigisiseselt ümberasustatud isikutest kolmandik on lapsed, kes on kaotanud oma vanemad või on sunnitud ilma vanemateta evakueeruma. Ukrainas kasvab vajadus selliste laste majutamiseks ja nende eest hoolitsemiseks, kuna hetkel on nad ajutiselt paigutatud haiglatesse või muudesse avalikesse hoonetesse.

ESTDEV väljakutse eesmärk on esitleda 48 tunniga valminud ühepereelamu moodulmaja prototüüpe, milles saab mugavalt koos kasuvanematega elada 6-8 last.

Garage48 Wood makeathonid on viimase 5 aasta jooksul prototüüpinud 70 ideed

Garage48 Wood makeathon sai alguse eksperimendist rakendada häkatoni formaati puidutehnoloogia füüsilises prototüüpimises. Viimase viie aasta jooksul on osalenud 360 inimest, kes on arendanud 70 prototüüpi ja loodud on kaks idufirmat. Sel aastal pidi Garage48 registreerimise suure huvi tõttu varakult sulgema, kuna rekordajaga registreerus üle 100 osaleja.

“Sellel aastal on huvi ürituse vastu väga suur, mille üle meil on väga hea meel. Soovime osalejatele pakkuda loomingulist keskkonda ja vahendeid, et nad saaksid enda ideed arengunädalavahetusel testida ning prototüübi kaudu ellu äratada. Palju osalejaid ja mentoreid erinevatest valdkondadest soosib laialdasemat interdistsiplinaarset koostööd ja mitmekesisemaid lahendusi, et puiduga seotud valdkondi edendada ning tõstab potentsiaali heade lahenduste ülekandeks Ukraina abistamiseks,“ jagab Garage48 Future of Wood 2022 projektijuht Noora Ustav.

Ukraina vajab hiilgavalt lihtsaid ideid

Garage48 Future of Wood on soosiv platvorm koostööks, uudsete lahenduste loomiseks ning kitsaskohtade ületamiseks arhitektuuris, puidutöös ja metsanduses. „Kaaskorraldajate ja kõigi partnerite sooviks sel aastal oli laiendada neid lahendusi ja võimalusi Eestist ja Baltikumist kaugemale, Ukraina ülesehitamise toetamiseks. Ukrainast liitusid osalejad, Ukraina arhitektuuri kogukonna mentorid ja žüriiliikmed, ning ESTDEV väljakutse lõi vajaliku kontaktide võrgustiku heade kogemuste ja uudsete lahenduste potentsiaalseks üle kandumiseks ja abiks Ukrainasse,“ selgitab Garage48 juhatuse liige ja Garage48 Future of Wood 2022 projekti koordinaator Kadri Tiisvelt.

“ESTDEV väljakutse eesmärk oli esitleda 48 tunniga valminud ühepereelamu moodulmaja prototüüpe, milles saab mugavalt koos kasuvanematega elada 6-8 last. „Eile õhtul Eesti Kunstiakadeemias esitlesid 19 meeskonda oma ideid ja demoprojekte. Viiest oma uuenduslikke lahendusi välja pakkunud meeskonnast võitis ESTDEV väljakutse ja Garage48 Future of Wood 2022 ürituse võistkond 1+x, kes lõpetas nädalavahetuse majaga, mis oli arhitektuuriliselt atraktiivne, nutikas ja mis ühendas tabavalt puitu ja kaasaegseid põhupallide kujundusi. Nende disain kasutab päikeseenergiat ja võib töötada väljaspool võrku. Meie tänu ja õnnitlused lähevad Garage48 meeskonnale –oli tohutult inspireeriv näha entusiastlikke meeskondi töötamas Ukraina ülesehitamise nimel,“ ütles ESTDEV Ukraina infrastruktuuri arendusprojektide juht Tarmo Needo.

Üks selle aasta fookus valdkondi oli moodul- ja kliimaneutraalne ehitus. Meeskondade ülesandeks oli pakkuda Ukraina ülesehitamiseks uusi moodulehituse lahendusi. Arendatud hooned pidid olema modulaarsed, valmistatud suures osas biogeensetest materjalidest ja kavandatud taaskasutamiseks. “Puitmaterjal ja laiemalt biogeensed materjalid suurepäraseks platvormiks innovatiivsele mõtlemisele, sest nende täit potentsiaali pole veel kaugeltki rakendatud,” ütleb Eesti Kunstiakadeemia (EKA) puitarhitektuuri kompetentsikeskuse PAKK juhataja Anna Tommingas. Ukraina sõja algusest peale on EKA pakkunud sõjapõgenikele võimalust siin õppida ning Garage48 makeathoni kaaskorraldajatena näevad nad, et see annab Ukrainast pärit õpilastele võimaluse töötada välja lahendusi, mis aitaksid nende oma riiki üles ehitada.

Puitmoodulitest lasteaed Ovruchi linnas

ESTDEV-i väljakutse tekkis sellest, et Ovrutši lasteaia ehitustöid teostab ESTDEV, millele valitsus on selle aasta lisaeelarvest tööde rahastamiseks eraldanud 1,9 miljonit eurot.

Esimeses etapis valmib neli klassiruumi, mis on valmis majutama kokku umbes 80 last. Teises etapis laieneb lasteaed veel nelja klassiruumi võrra ning mahutab kokku 160 last.