Skip to content
Vaegnägijale
19. jaanuar 2024
Taotlusvoor

Taotlusvoor Süüria pagulaste toetamiseks Jordaanias, Liibanonis ja Türgis

Voor on lõppenud: hindamiskomisjon ning juhatuse otsus taotluste rahastamise kohta.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

TAOTLUSVOORU

Süüria pagulaste toetamiseks Jordaanias, Liibanonis ja Türgis.

Taotlusvooru eelarvemaht on 150 000 eurot.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi programmi 2022-2025 eesmärkidega.

Lähteülesanne

Taotlusvooru eesmärk on Süüria pagulaste toetamine kogukondades, keskendudes peamiselt hariduse (sh digipädevused hariduses) ja ettevõtluse valdkondadele. Tegevused pööravad eraldi tähelepanu naistele, lastele ja noortele ning neile tulevikuks iseseisva toimetuleku tagamiseks.

Taotlusvoorust toetatakse jätkuprojekte, mille projekti teostamise aeg on kuni 18 kuud. Üks taotleja võib taotlusvooru raames esitada ühe taotluse.

Projekti kestus ja toetuse määr

 • Toetuse maksimaalne määr on 100% projekti abikõlblikest kuludest. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 75 000 eurot taotluse kohta.
 • Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui taotlusvooru esitatud taotluste rahaline maht ületab taotlusvooru eelarve või kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud. Taotleja võib osalise taotluse vastus võtta tingimusel, et projekti eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav.

Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud mõjude hindamise süsteemi.

Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskus juhatuse otsusega nr 1-2/92-2023 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamisest ja hindamisjuhendist. Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti eesmärgipärasus ja vastavus sihtriigi ja kasusaajate vajadustele (osakaal kuni 30%
  maksimaalsest koondhindest);
 • projekti sidusus teiste sekkumistega, mis toetavad Süüria pagulasi riigis (osakaal kuni 10%
  maksimaalsest koondhindest);
 • taotleja võimekus projekti ellu viia (osakaal kuni 30% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti kulude põhjendatus ja kuluefektiivsus (osakaal kuni 10% maksimaalsest
  koondhindest);
 • projekti jätkusuutlikkus, riskide maandamine (osakaal kuni 20% maksimaalsest
  koondhindest).

Taotlusvormid

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. jaanuar 2024.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisainfo
Annika Leek
[email protected]
+ 372 578 704 73