Skip to content
Vaegnägijale
10. aprill 2024

Maailmahariduse taotlusvoor

Taotlusvooru eesmärk on maailmakodaniku pädevusmudelis kirjeldatud laste ja noorte oskuste, teadmiste ja hoiakute arendamine, sealjuures Eesti haridusstrateegilisi eesmärke silmas pidades.

Tegevuste elluviimisel on kohustuslik lähtuda maailmakodaniku pädevusmudelist ning üldhariduse riiklikus õppekavas osundatud üldpädevuste arendamise eesmärgist. Taotlusvooru kaasuv eesmärk on piloteerida maailmakodaniku pädevusvaldkondi lõimivalt oskuste, teadmiste ja hoiakute kujundamise võimalusi ja tõhusust projektõppe ja/või uurimusliku õppe abil.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.04.2024. Rohkem infot vooru kohta leiad siit.