Skip to content
Vaegnägijale

Moldova hariduse digipööre

  • SDG4
icon_Education

Haridus

8VS1-VM-MD-EDUC22
Toimumisaeg 01.01.2022-31.12.2026 Aktiivne
Sihtrühm Educational institutions in Moldova
Eelarve 518 600 EUR
Rahastajad
  • ESTDEV

Projekti eesmärk on aidata kaasa Moldova hariduse kättesaadavusele ning kvaliteedi parendamisele digitaalse võimekuse arendamise kaudu. Projekti disain on kooskõlas Moldova haridusstrateegiaga ning adresseerib rahvusvahelistes uuringutes täheldatud haridusprobleeme Moldovas. Tegevused lähtuvad Eesti ja laiemalt Euroopa parimatest praktikatest ning hõlmavad muuhulgas koolide digiinfrastruktuuri analüüsi, digipedagoogika arendamiseks ning rakendamiseks vajalikke tegevusi, digitaalsete õppematerjalide arendamisele suunatud sekkumisi ning õpilaste digioskuste arendamise toetamise tegevusi. Projekti koostööpartner Moldovas on Haridus-, Kultuuri-ja Teadusministeerium, kohalikud ülikoolid ja Moldova USAID (sh nende rakenduspartner Chemonics Internationals).

Projekti eesmärgid

Eesmärk on aidata kaasa Moldova hariduse kättesaadavusele ning kvaliteedi parendamisele digitaalse võimekuse arendamise kaudu.

Tegevused ja tulemused

  • Haridussüsteemi digitaalse ümberkujundamise võimaldajate suutlikkuse suurendamine. Kooliarvutite, esitlus- ja võrgutehnoloogiate soovitusliku riist- ja tarkvara näidisnõuete väljatöötamine, mis on vajalikud digitaalsete oskuste õppimiseks ja õppetöö tõhustamiseks digitaalsete vahenditega.
  • E-teenuste kvaliteedi parandamine hariduses ja nende laialdasem kasutuselevõtt. Olemasolevate protsesside ja koolide digiteenuste, sealhulgas tunniplaanide tarkvara, koolide veebilehtede ja muude põhiprotsesside vajaduste analüüs, äriliste/tehniliste nõuete väljatöötamine koostalitlusvõimelise teenuse osutamiseks keskse hariduse juhtimise infosüsteemiga.
  • Suurem juurdepääs kvaliteetsele digitaalsele õppesisule. Moldova hariduse digitaalse kirjastamise olukorra ja vajaduste analüüs, kvaliteedikriteeriumide väljatöötamine, ettepanek kvaliteedi tagamise ja digitaalsete õpikute edastamise meetodi kohta.
  • Pedagoogide digipädevuse parandamine. Õpetajate ja õpetajakoolitajate digitaalse pedagoogika riikliku raamistiku kehtestamine, kohalike ülikoolide juhendamine konkreetsete koolituste läbiviimisel.
  • Digipädevusega integreeritud erinevate teemade tunniplaanide väljatöötamine - iga õppeaine ja klassi kohta, et toetada õpetajaid õpilaste digipädevuse arendamisel. Digipädevuse e-testi väljatöötamine ja katsetamine.