Skip to content
Vaegnägijale

Keenia inimkeskse digiarengu toetamine

  • SDG8
icon_Digital Transformation

Digiareng

-
Toimumisaeg 01.12.2022-30.06.2025 Aktiivne
Sihtrühm Keenia avalik sektor
Eelarve 2 400 000 EUR
Rahastajad
  • Euroopa Komisjon

Noore ja ettevõtliku elanikkonnaga Keenial on potentsiaal digitaliseerimise kaudu oma majandust, ühiskonda ja keskkonda veelgi muuta. Kasutades ära üsna arenenud digitaalset ökosüsteemi, soovib Keenia valitsus muuta riigi mandritevaheliseks IKT, e-kaubanduse ja digitaalteenuste keskuseks.

ESTDEV ja GIZ on sõlminud 2,4 miljoni euro suuruse koostöölepingu, mille eesmärk on anda oma panus Keenia digitaliseerimise edendamiseks ning avatud ja sidusa digiühiskonna loomiseks.

Projekti eesmärgid

Selle projekti üldine mõju on avatud ja kaasava digitaalse riigijuhtimise ja e-valitsemise tugevdamine Keenias. Teeme koostööd ELi delegatsiooni ja GIZ-iga, samuti Keenia IT ministeeriumi, siseministeeriumi jt, et aidata Keenial saavutada riigi digimajanduse strateegias 2030 seatud eesmärke.

Tegevused ja tulemused

See koostöö GIZ-i, Euroopa Liidu ja ESTDEV-i vahel avab Keenia valitsusele uusi võimalusi sidusa ja avatud digitaalse ühiskonna ülesehitamiseks, läbipaistvuse suurendamiseks ja bürokraatia vähendamiseks.

Selleks me:

  • aitame riigil hinnata oma digitaalset valmisolekut;
  • arendame üleriigilise koostalitlusvõime ja turvalise andmevahetuse raamistikku;
  • arendame inimkeskseid e-teenuseid;
  • aitame kaasa e-valitsuse süsteemide ja standardite poliitika parandamisele;
  • tegeleme digipöörde võimaldajate (riigiametnike) suutlikkuse suurendamisega.

Olulised dokumendid

Kontaktid