Skip to content
Vaegnägijale

Moldova järgib Eesti eeskuju e-tervise süsteemi ülesehitamisel

Uudis

EU-Moldova

Sel nädalal viibis Tallinnas kõrgetasemeline Moldova terviseministeeriumi delegatsioon, et tutvuda e-tervise digilahenduste juurutamisega Eestis. Õppevisiit toimus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) ja Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO) koostöös, kelle soovitusel võiks Moldova järgida just Eesti näidet oma e-tervise süsteemi loomisel. 

Moldova kõrged tervishoiuametnikud tutvusid Eesti e-tervise arhitektuuriga, s.h digiloo, e-tervise infosüsteemi, digiretsepti ja telemeditsiini teenustega

„Moldova on hetkel oma e-riiki üles ehitamas ning teenuseid, nagu e-tervis, alles uurimas ja otsustamas, mida ning kuidas luua ja liita neid registritega. Sellenädalane visiit oli Moldova meditsiiniga seotud inimestele hea võimalus saada laiaulatuslik ideede pagas meie juba aastatega välja töötatud süsteemist. Eesti on omalt poolt alati valmis partnereid info ja teadmistega alati toetama,” kinnitas Krister Kalda, ESTDEV-i rahvusvaheliste IT projektide juht.

Külastus sisaldas kohtumisi sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Tervisekassa ja Connected Health Clusteri liikmetega. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas avanes delegatsioonil võimalus näha arstide ja haigla kasutusvõimalusi, muuhulgas tutvuda ka Eesti kaugmeditsiini teenustega. E-tervise apteegipoolset vaadet tutvustas Apotheka apteek.

“Eesti õppevisiit võimaldas meil paremini aru saada e-tervise lahenduste hüvedest. Meile avaldas eriliselt muljet tervisega seotud mobiil- ja telemeditsiini teenuste efektiivsus parandamaks patsiendi eest hoolt kandmist ja suhtlust. Soovime innukalt rakendada sarnaseid lahendusi Moldovas, et edendada tervishoiu osutamist,” selgitas Andrei Uncuta,  Molodva suurima meditsiiniasutuse, Timofei Moșneaga nimelise keskhaigla, direktor.

Külaliste meditsiinisektori professionaalide ja otsustajate hulgas olid ka Moldova parlamendiliige Dan Perciun, Ravimi- ja Meditsiinitehnoloogia Ameti direktor Dragos Gutu, Moldova Ravikindlustuse Agentuuri direktor Ion Dodon ja teised tervishoiujuhid meditsiini- ja IT-asutustest.

Moldova on olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast jagades peamiselt oma kogemust digiriigi ülesehitamisel ning reformide läbiviimisel demokraatliku ja tõhusa riigivalitsemise ülesehitamiseks.  Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Moldovat 10,4 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Moldovas ellu viidud 261 projekti.