Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEV avas voorud arengukoostöö projektide rahastamiseks Ukrainas, Gruusias ja Moldovas

Uudis

Georgia Opinion Festival Mondo ESTDEV
Tänasest on avatud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse taotlusvoorud, mis on suunatud arengukoostöö projektide rahastamiseks ja elluviimiseks Eesti partnerriikides: Ukraina, Gruusia ja Moldova.

Tänasest on avatud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse taotlusvoorud, mis on suunatud arengukoostöö projektide rahastamiseks ja elluviimiseks Eesti partnerriikides: Ukraina, Gruusia ja Moldova. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar.

Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse tegevjuht Klen Jäärats sõnas, et taotlusvoorud on hea võimalus ühendada avaliku ja erasektori kogemusi ning koos ühtse eesmärgi nimel tegutseda. “Ukrainas, Gruusias ja Moldovas tegutsemine annab meile võimaluse edendada Eestile ja Euroopa Liidule omast demokraatlikku ja õigusriigile põhinevat naabruskonda, kasutades selleks Eesti parimaid oskusi ja teadmisi. Varasemad taotlusvoorud Ukrainas, Moldovas ja Gruusias on kujunenud ESTDEV-i partnerite hulgas menukaks ning loodame suurele huvile ning aina mõjukamatele ideedele ka sel korral,” ütles Jäärats.

Ukraina

Taotlusvooru eesmärk on toetada Ukraina arengut demokraatlikuks õigusriigiks. Vooruga toetatakse tegevusi, mis vastavad vähemalt ühele allpool kirjeldatud tegevussuunale:

 • Tegevussuund 1: Venemaa agressioonist põhjustatud sõjakahjude leevendamine tsiviilühiskonnale; heade valitsemistavade ja demokraatia arengu edendamine (sh EL lõimumisega seotud tegevused); sõltumatu meedia tugevdamine ning väärinfo vastu võitlemine; väikeettevõtluse edendamine, sealjuures EL siseturule sisenemise ettevalmistus; nüüdisaegse hariduse edendamine.
 • Tegevussuund 2: Haridusinnovatsiooni toetamine, sh hariduse kvaliteedi ja ligipääsetavuse suurendamine haridustehnoloogiliste lahenduste loomise ja rakendamise kaudu.
 • Tegevussuund 3: Kodanikukeskne digitaalne teenuspakkumine ning küberkerksus.

Taotlusvooru eeldatav eelarve maht jaguneb järgmiselt: 2 250 000 eurot esimesele tegevussuunale, 300 000 eurot teisele tegevussuunale ning 400 000 eurot kolmandale.

Gruusia

Taotlusvooru eeldatav eelarve maht on 100 000 eurot. Vooruga toetatakse tegevusi, mis vastavad järgmistele suundadele:

 • heade valitsemistavade ja demokraatia arengu toetamine;
 • sõltumatu meedia tugevdamine ning väärinfo vastu võitlemine;
 • kodanikuühiskonna võimestamine, sh soolist võrdõiguslikkust edendades;
 • nüüdisaegse hariduse edendamine.

Projektide abikõlbulikkuse periood peab jääma vahemikku 1. märts 2024 kuni 31. detsember 2024.

Moldova

Taotlusvooru eeldatav eelarve maht on 150 000 eurot. Vooruga toetatakse tegevusi, mis vastavad järgmistele suundadele:

 • Euroopa Liiduga lõimumist toetavad tegevused, sh regioonide tasemel;
 • nüüdisaegse hariduse edendamine;
 • väikeettevõtluse toetamine;
 • sõltumatu meedia tugevdamine ning väärinfo vastu võitlemine;
 • valitsussektori digitaliseerimise ning küberkerksuse võimekuste suurendamine.

Projektide abikõlbulikkuse periood peab jääma vahemikku 1. märts 2024 kuni 31. detsember 2024.

Nii Gruusia kui ka Moldova taotlusvoorus kehtib taotleja omafinantseeringu nõue 5% abikõlblike kulude kogumaksumusest. Täpsemat infot iga riigi taotlusvooru tingimuste kohta leiab meie veebilehelt voorude info juurest.

Taotlusvoorude kohta toimub 24. jaanuaril  infopäev, kus on kõigil taotlejatel võimalik saada lisainfot voorude läbiviimise, taotluste hindamise jmt kohta. Registreerimine infopäevale on lõppenud.