Skip to content
Vaegnägijale

Cybernetica hakkab arendama Keenia koosvõimeraamistikku

Uudis

Cybernetica Kenya x-road ESTDEV
Ligi 300 000 euro suuruse hanke Keenia valitsusasutuste koosvõime raamistiku arendamiseks ja piloteerimiseks võitis Cybernetica AS.

Hange on osa Saksamaa arengukoostöö agentuuri GIZ-i rahastatud rahvusvahelisest projektist Keenia digitaliseerimise edendamiseks ning avatud ja sidusa digiühiskonna loomiseks.

Eesti X-tee platvormile sarnane valitsusasutuste koosvõime raamistik aitab Keenia avalikku sektorit kasutajakesksete e-teenuste loomisel, heade e-valitsemistavade juurutamisel ning sektori võimekuse kasvatamisel. Hanke tulemusel valmib testkeskkond koos kahe e-teenusega.

Cybernetica andmevahetustehnoloogiate osakonna juhata Maksim Ovtšinnikovi sõnul on tegemist projektiga, kus on võimalik mõlemal poolel üksteiselt õppida. “Plaanis on sümbioosil põhinev koostöö, mitte teoreetilised töötoad, kuidas e-riiki õigesti ehitada. Õpime tundma Keenia riigihaldust ja vastavalt sellele kohendame Eestis toimivaid lahendusi nendele spetsiifikatele,” ütles ta.

Keenia on ka Cybernetica jaoks strateegiliselt oluline riik. “Ehkki oleme Aafrika mandril juba mitmeid edukaid lahendusi lansseerinud, näiteks Beninis, avab Keenia meie jaoks uusi uksi Sahara-tagusesse Aafrikasse. Me oleme väga uhked, et saame riikide arengusse panustada Eestis toimivate e-riigi lahendustega,” lisas Ovtšinnikov.

“Eesti edu digiarengu ja e-valitsemise vallas ning tugev haridussüsteem ja idufirmade ökosüsteem võimaldavad meil luua ja kujundada lahendusi, mis sobivad Aafrika konteksti. Koostöös kohalike partneritega saab Eesti luua koos Aafrika riikidega just neile sobivaid lahendusi, et kaasa aidata jätkusuutlikule arengule,” ütles Katrin Winter, Aafrika regiooni juht ESTDEV-is.

Seni suurim e-teenuste juurutamisprojekt Aafrikas

Koostöös Euroopa Liidu ja Saksamaa arengukoostöö agentuuriga (GIZ) viib ESTDEV Keenia Digiarengu Keskuse kaudu ellu Euroopa algatuste ehk Team Europe Kenya tegevusi. Projekti kogumaksumus on 2,4 miljonit eurot, millest Eesti panus on 300 000 eurot ja Saksamaa oma 2,1 miljonit eurot. 

Keenia inimkeskse digiarengu toetamine on seni suurim välisrahastusega projekt, kus tegevused (sh ka praegune hange) rahastatakse peamiselt välisdoonori (antud juhul GIZ-i) poolt. “ESTDEV vastutab kogu 2,4 miljoni rakendamise eest. Eesti MTÜ-d, era- ja avaliku sektori ettevõtted ja eksperdid saavad võimaluse selles osaleda, oma oskuseid ja teenuseid pakkuda, mis tõstab Eesti mõjukust arengukoostöö partnerina Keenias, aga toob ka maksutulu Eesti majandusele,“ selgitas Andres Ääremaa, ESTDEV-i digiarengu valdkonna juht.

2022. aastal valmis ESTDEV-i, GIZ-i ja E-riigi Akadeemia koostöös Keenia digiküpsuse uuring, mis tõi suurima väljakutsena esile süsteemide koosvõime puudumise ning vajaduse tõsta ametnike ja riigiasutuste digivalitsemise suutlikkust Keenias. Selle uuringu põhjal on Euroopa Liit, GIZ ja ESTDEV seadnud edasise koostöö fookuse neljale valdkonnale: e-valitsemise tehnilise koosvõime raamistiku väljatöötamisele, kasutajasõbralike e-teenuste piloteerimisele, valitsusasutuste vahelise dialoogi edendamise ja avalikus sektoris tegutsevate ametnike koolitamisele.

Välisministeerium on Eesti arengupoliitika eesmärgid Aafrikas sõnastanud Aafrika regioonistrateegias 2021-2025. Eesti digikoostööle Keeniaga annab raamistiku 2020. aastal sõlmitud digikoostööalane vastastikuse mõistmise memorandum. Nende suuniste alusel koostab ESTDEV rakenduskavasid ja osaleb rahvusvahelistes initsiatiivides koos teiste EL liikmesriikidega.