Skip to content
Vaegnägijale

Baltimaade arengukoostöö agentuurid ühendavad jõud

Uudis

Baltic development cooperation ESTDEV
Eesti, Läti ja Leedu arengukoostöö agentuurid allkirjastasid täna vastastikuse mõistmise memorandumi.

Eesti, Läti ja Leedu arengukoostöö agentuurid allkirjastasid täna vastastikuse mõistmise memorandumi, et tagada suurem kahe- ja kolmepoolne koostöö arengukoostöö eesmärkide saavutamiseks. 

Tõelises Team Europe vaimus leppisid Leedu projektide juhtimise keskagentuur (CPMA), Läti rahastamise ja lepingute sõlmimise keskagentuur (CFCA) ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) kokku, et jagavad teavet ja teadmisi, et tõhusamalt ja tulemuslikumalt rakendada säästliku arengu tegevuskava 2030.

Kolm Balti riiki otsivad võimalikke koostöö võimalusi projektide ja programmide osas nii Aafrikas kui ka Euroopa Liidu idapartnerluse riikides, eelkõige Ukrainas, Moldovas ja Gruusias. Prioriteetsed valdkonnad on Ukraina ülesehitamine, Ukraina ja Moldova EL-i integratsioon, digitaliseerimine, haridus ja ettevõtlus.

“See tugevdatud partnerlus võimaldab kolmel Balti riigil avaldada suuremat mõju Team Europe algatustele, EL-i digitaliseerimisprojektidele ja muudele EL-i arenguprogrammidele. Loodame veel enam süvendada koostööd kolme arengukoostöö agentuuri vahel, et koostöö kaudu üksteiselt teadmisi koguda ning õppida,” ütles ESTDEV-i tegevjuht Klen Jäärats.

Vastastikuse mõistmise memorandumile kirjutasid alla CPMA direktor Anita Krūmiņa, CFCA direktor Lidija Kašubienė ja ESTDEV-i tegevjuht Klen Jäärats.