Skip to content
Vaegnägijale
01. jaanuar 2024 kuni 12. jaanuar 2024
Taotlusvoor

Development Cooperation Partnership kaasrahatus taotlusvoor Ukraina suunal

Voor on lõppenud: hindamiskomisjon ning juhatuse otsus taotluste rahastamise kohta.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja:

KAASRAHASTUS TAOTLUSVOORU

projektidele, mis toetavad Ukraina rahva püüdlusi Euroopa integratsiooni, demokraatlike muutuste, rahu ja julgeoleku poole.

Taotlusvooru eelarvemaht on 500 000 eurot.

Lähteülesanne

Ameerika saatkond Kiievis korraldatud taotlusvooru oodatakse osalema Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest pärit taotlejaid. Tegemist on koostöövormiga, millega kaasrahastavad Eesti ja USA valituks osutuvaid projekte võrdselt 50:50 põhimõttel. USA taotlusvooru tingimused leitavad SIIT.

Taotlusi oodatakse alljärgnevate valdkondade osas:

 • Energia- ja küberjulgeolek (Energy and Cyber Security)
 • Ettevõtete konkurentsivõime edendamine (Access to Western Markets)
 • Vastupanuvõime ja demokraatia tugevdamine (Strengthening Resilience through Democratic Consolidation)
 • Ühiskonna vastupidavus ja kaitse (Societal Resilience & Protection)
Taotlusele esitatavad nõuded

Taotluses elluviidavate tegevuste eesmärk peab olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2022–2025 programmis sätestatuga.

Projekti kestus ja toetuse määr
 • Eesti kaasrahastuse saamiseks palume planeerida projekti üldsummas minimaalselt 200 000 EUR ja maksimaalselt 400 000 EUR, mille rahastus jaotub 50:50 põhimõttel võrdselt Eesti ja USA vahel;
 • projektide kestvus 6-18 kuud, projektide algusaeg mitte varem kui juuli 2024.
Taotluse hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 15.12.2023 otsusega nr 1-2/93-2023 kinnitatud taotlusvooru väljakuulutamise ja hindamisjuhendist.

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile, projektitaotluse läbimõeldus ja teostatavust (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti majanduslikku tõhusust (osakaal kuni 20% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti monitoorimise- ja tulemuste hindamise kava teostatavus (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest);
 • taotleja suutlikkust ja varasemat käitumist toetuse kasutajana (osakaal kuni 25% maksimaalsest koondhindest);
 • projekti jätkusuutlikkust, riskide hindamist (osakaal kuni 15% maksimaalsest koondhindest).
Taotlusvormid

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele.

NB! Kuna tegemist kaasrahastusega, siis võib taotluse kirjutada inglise keeles.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. jaanuar 2024.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

(NB! Kui te ei saa automaatteavitust taotluse kättesaamise kohta, siis palun saatke kontrollküsimus e-mailile [email protected] )

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel.

Lisainfo
Marika Kundla
[email protected]
+372 530 699 50