Skip to content
Vaegnägijale

Team Europe ja partnerid kogunesid, et arutada tehisintellekti potentsiaali arengukoostöö muutmisel

Uudis

Visiit Brüsselis
Täna Brüsselis toimunud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV), Enabeli ja Tony Blairi globaalsete muutuste instituudi konverentsil, uuriti, kuidas saab tehisintellekti kasutada eetiliselt, et muuta rahvusvahelist arengukoostööd.

Digitaalne areng on lahutamatu osa paljudest 2030. aasta arengukavas sätestatud ÜRO säästva arengu eesmärkidest, näiteks hariduse kvaliteedi parandamine (4. eesmärk) ning innovatsiooni ja infrastruktuuri arendamine (9. eesmärk). Arenevad tehisintellekti tehnoloogiad võivad kiirendada edusamme säästva arengu eesmärkide saavutamisel, sest nad suudavad analüüsida suuri andmehulki, prognoosida tulemusi ja automatiseerida ülesandeid. 

Täna Brüsselis toimunud sündmusel uurisid osalejad tehisintellekti potentsiaali suurendada rahvusvaheliste koostööprojektide tõhusust, otsides samal ajal võimalikke koostöökohti Aafrika partneritega. Sündmuse eesmärk oli käsitleda ka tehisintellektiga seotud eetika, kaasatuse ja juhtimise küsimusi, et tagada selle kasutamine kooskõlas ülemaailmsete väärtuste ja eesmärkidega.

Tehisintellekt on osa Eesti digitaalsest loost. Alates 2018. aastast on Eesti rakendanud 61 avaliku sektori asutuses üle 130 tehisintellekti projekti, et suurendada ligipääsetavust, parandada avalike teenuste kasutajakogemust ja muuta valitsemine tõhusamaks.

"Meie hiljutised kogemused avalike teenuste muutmisel tehisintellekti abil on tõestanud, et uuendusi on võimalik teha vastutustundlikult ja kaasavalt.  Oleme pannud tehisintellekti tööle inimeste hüvanguks, näiteks maksudokumentide ja terviseandmete haldamisel, vähendades märkimisväärselt halduskoormust ja parandades kodanike rahulolu," ütles ESTDEV-i tegevjuht Klen Jäärats oma avakõnes Brüsselis.

Arengukoostöö tehisintellekti kasutamine globaalses lõunas

Hiljutisel Aafrika Liidu tippkohtumisel arutati Aafrika Liidu tehisintellekti strateegiat, rõhutades vajadust koostöö järele, mis arvestab Aafrika konkreetseid probleeme ja võimalusi.

Jäärats ütles, et kuna arengukoostöö tegeleb tehisintellektiga, tuleb neid tehnoloogiaid arendada tugeval eetilisel alusel, seades esikohale läbipaistvuse, õigluse ja vastutuse.

"Meie tähelepanu Aafrikas on toetada digitaalset ümberkujundamist, mis soodustab avatud ja kaasavat ühiskonda. Me propageerime avatud lähtekoodiga tehnoloogiate kasutamist, et tagada meie partnerriikide jätkusuutlikkus ja sõltumatus. Ometi oleme täiesti teadlikud, et ilma tugeva visiooni ja poliitilise tahteta jääb unistus läbipaistva juhtimisstruktuuriga digitaalsest ühiskonnast lihtsalt selleks," lisas Jäärats.  

Katrin Winter, ESTDEV-i Aafrika regioonijuht, ütles, et Aafrika ja Euroopa riikide koostöö tehisintellekti valdkonnas edendab juba praegu innovatsiooni ja toetab kogemuste vahetamist mõlema kontinendi vahel.

"Aafrika riikide ambitsioonid ja eesmärgid seoses tehisintellektiga on nii julged kui ka ümberkujundavad, kajastades kogu kontinendi püüdlusi kasutada digitehnoloogiaid säästva arengu huvides. Aafrika riigid tunnistavad üha enam, et tehisintellektiga on võimalik lahendada mõningaid nende kõige pakilisemaid probleeme," ütles Winter.

Sündmuse korraldajad Enabel ja ESTDEV teevad koostööd erinevate digitaalsete projektide raames, mis on osa Digital for Development (D4D) Hubist ja Team Europe'ist. D4D Hub on tihedalt kaasatud sündmuse järeltegevustesse.