Skip to content
Vaegnägijale

MTÜ Mondo ja Eesti Pagulasabi toetavad Süüria pagulaste kogukondasid Jordaanias, Liibanonis ja Türgis

Uudis

NGO Mondo in Syria
Esimese tänavu lõppenud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse – ESTDEV taotlusvooru eesmärk oli Süüria pagulaste toetamine kogukondades, keskendudes peamiselt hariduse (sh digipädevused hariduses) ja ettevõtluse valdkondadele.

Vooru maht oli 150 000 eurot ning rahastuse said kaks projekti, mida viivad ellu MTÜ Mondo ja Eesti Pagulasabi.

Ligi 13 aastat peale sõjalise konflikti algust on Süüria üks maailma kõige keerukamatest humanitaarkriisidest. Eesti eesmärk on olnud aidata kaasa Süüria pagulaste olukorra parandamisele Jordaanias, Liibanonis ja Türgis, kus on regiooni suurimad Süüria pagulaste kogukonnad, pöörates erilist tähelepanu lastele ja naistele. Eriti haavatavas olukorras on lapsed, kes ei käi koolis ning keda puudutab suurem risk langeda lapstööjõu, inimkaubanduse ja sõjalistesse rühmitustesse värbamise ohvriks. Süüria pagulastele suunatud tegevusi on Eesti kodanikuühiskonna partnerite toel ellu viidud alates 2016. aastast.

Projektide tegevused pööravad eraldi tähelepanu naistele, lastele ja noortele. “ESTDEV-i toetatud projektid aitavad suurendada kriiside tõttu kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, näiteks toetades neid Jordaanias ettevõtlusega alustamisel ja tööturule sisenemisel. Nii Liibanonis kui ka Türgis on suur vajadus toetada haavatavate kogukondade, nende hulgas ennekõike naiste, laste ja noorte juurdepääsu haridusele, sh mitteformaalsele haridusele, ja sissetulekut võimaldavatele tegevustele,” ütles ESTDEV-i projektijuht Annika Leek.

MTÜ Mondo projekti eesmärk on toetada Süüria pagulaste ja teiste haavatavate kogukondade naiste, laste ning noorte iseseisvat toimetulekut Liibanonis ja Türgis digipädevuste ja ettevõtluse alaste teadmiste arendamise ning muude hariduslike ürituste kaudu.

Projekti käigus viiakse läbi digipädevuste ja ettevõtluse koolitused, mille otsesteks kasusaajateks on Süüria naised ja lapsed/noored ning teiste haavatavate kogukondade liikmed (liibanonlased, palestiinlased, kurdid jt). Lisaks viiakse Liibanonis läbi kogemuste ja teadmiste jagamise töötoad (knowledge exchange sessions). Projekt panustab ÜRO kestliku arengu eesmärkide 1, 4, 5 ja 8 täitmisse.

Eesti Pagulasabi projekti eesmärk on pakkuda toimetulekutuge, vahendeid ja väärikaid töövõimalusi Süüria pagulastele, kes neile seatud tööturul tegutsemise piirangute tõttu tohivad töötada vaid põllumajanduse, tootmise, ehituse ja kitsalt defineeritud teeninduse sektorites.

Projektis viiakse läbi koolitusi säästva põllumajanduse meetodite teemadel ning pakutakse vahendeid oma majapidamistesse ilma mullata (vesiaiandus) taimekasvatuse rajamiseks, et aidata kaasa nende toiduturvalisusele ja toimetulekule. Lisaks luuakse veebikeskkond, kus inimesed saavad vahetada taimekasvatusega seotud kogemusi ning küsida küsimusi põllumajanduse ekspertidelt. Samuti viiakse läbi koolitusi nelja naiskogukonna organisatsiooni liikmetele ja töötatakse välja õppematerjalid, mis võimaldaks neil tulevikus vesiaianduse alaseid koolitusi ise läbi viia.

Pilt: MTÜ Mondo