Skip to content
Vaegnägijale

Moldova algklassid sooritasid ESTDEV-i projekti raames esimest korda e-tasemetöö

Uudis

Moldova e-tasemetöö
Moldova hariduse digipöörde projekti “Future Technology Activity for Education” raames toimus veebruari lõpus esimest korda algklassidel e-tasemetöö. Piloottestis osales kokku 25 neljanda klassi õpilast.

Moldova riikliku õppekava- ja hindamisameti direktor Lilia Ivanov sõnas kohalikule meediale, et e-tasemetööst saadud tulemusi analüüsitakse, sealhulgas õpilaste digitaalsete oskuste arenemist. 

Õpilastel oli 14 matemaatika ülesande lahendamiseks tund aega. Lisaks ülesannetele, vastasid õpilased küsimustele, mis käsitlesid nende arusaamist tasemetöös esitatud küsimustest. 

Moldova e-tasemetöö

ESTDEV-i projektijuht Anna Alen sõnas, et digitaalse tasemetöö juures e-hindamise rakendamine on Moldova hariduse digipöörde projekti üks valdkond. “E-hindamine on hariduses oluline, sest see võimaldab õpetajatel jälgida õpilaste edusamme, aitab tuvastada õpilaste tugevaid ja nõrku külgi ning annab õpetajatele ja õpilastele tagasisidet,” ütles Alen. Aleni sõnul julgustab e-hindamine nii õpilasi kui õpetajaid kasutama uusi tehnoloogiaid ja arendab digioskusi, mis omakorda aitab kaasa haridussüsteemi parendamisele ning tõhustamisele. 

Projekti piltoottesti edukale läbi viimisele aitasid kaasa Moldova Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridus- ja Noorteamet. Tänavu mais toimub 4. klassidele matemaatikas e-testimise teine piloteerimine, kus osaleb juba rohkem Moldova koole üleriigiliselt. 

Moldova e-tasemetöö