Skip to content
Vaegnägijale

Keenia tudengid said Eestis väärtusliku töökogemuse, Eesti ettevõtted kasuliku sissevaate uuele turule

Blogipostitus

digitalexplorers-estdev-internships

Kokkuvõte

  • Digital Explorers 2 on Balti riikide ning Keenia, Armeenia ja Nigeeria ühine talendipartnerluse projekt, mis toob kokku erinevate riikide IT spetsialistid.
  • Hoolikalt valitud 20 noort IT spetsialisti Keeniast olid esimesed, kes selle projekti raames oma sihtriiki kohale jõudsid.
  • Tudengitele pakkusid praktikakohti Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut, haridustehnoloogia ettevõte Triumf Health ning tarkvaraettevõte Kodally.
Märtsis Eestis oma neli kuud kestvat õppeprogrammi alustanud 20 Keenia IT tudengit asusid õppima Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis, kus said täiendada oma oskusi interaktsioonidisainis ja programmeerimises.

Lisaks oli neile ette nähtud praktika Eesti tehnoloogiaettevõtetes.

Kodally jaoks ei ole koostöö Keeniaga võõras. “Kuna töötame juba Keenia arendajatega, siis teame, et seal leidub väga häid talente, kuid tööjõuturu tase on ebaühtlane ning eriti juunior-taseme arendajate valideerimine on ajamahukas. Selles osas andis see projekt meile kasulikku kogemust,” ütles praktika juhendaja Jüri Lotman.

Triumf Health’i tegevjuhi Kadri Haljase sõnul on selline projekt väga tänuväärne. “Oleme nendele tudengitele ja kogu programmile väga tänulikud. Praktika jooksul õppisid kindlasti tudengid ise ning samuti aitasid nad ka meie vaimse tervise mängul edasi areneda,” ütles Haljas.

Tarkvara arendamisel said tudengid kätt proovida ka neile koduseks saanud ülikooli digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia keskuses, mis on viimased 20 aastat olnud üks võimekamaid Technology Enhanced Learning (TEL) suunal tegutsevaid teadus- ja arenduskeskusi Eestis ja lähiregioonis.

“Keenia tudengitele praktikakohtade pakkumine andis võimaluse rikastada meie meeskonda värskete vaatenurkade ja teadmistega, samas aidates kaasa nende professionaalsele arengule ja karjäärivõimalustele. Lisaks aitame kaasa globaalsele teadmiste ja oskuste vahetusele, mis on kasulik mõlemale osapoolele,” selgitas projekti kaasumist Priit Tammets, TLÜ haridustehnoloogia keskuse analüütik ja üks praktika juhendajatest.

Teise ülikoolipoolse praktikapakkuja Martin Sillaotsa sõnul loob projekt win-win olukorra. “Loodetavasti saab valmis töötav rakendus, mida praktikas testida ja kasutada saan. Tudengid saavad projektipõhise õppe kogemuse,” ütles tõsimängude dotsent Sillaots.

Ka Lotmani arvates on mõlemal poolel koostööst selgelt võita. “Eesti on väike ja piiratud sisemise kasvupotentsiaaliga majandus, kus on samas akumuleerunud palju oskusteavet. Keenia on noor, kasvava rahvastiku ja produktiivsusega suur riik, kus on oskusteabest puudus. Kuid oluline on siin järjepidevus. Mida pikemalt sellist tüüpi programme juurutada ning mida rohkem nende käigus õppida, seda käega katsutavamaks saab kasu,” selgitas Lotman.

Julge pealehakkamine on pool võitu

Tudengitelt oodati peamiselt tahet ja valmidust õppida ning olla osa meeskonnast. “Ootasime praktikantidelt soovi õppida, õpitut praktikasse rakendada ning head tööeetikat. Kõik kolm ootust täitusid hästi,” ütles Lotman.

Tammetsi sõnul näitasid tudengid suurt pühendumust ning nende senine teadmiste- ja oskuste pagas oli vägagi piisav, et töötada projektides, kuhu nad on kaasatud. Samuti kohanesid nad edukalt siinse töökeskkonna ja kultuuriga. “Lõpuks said nad akadeemilises õhkkonnas töötamisega väga edukalt hakkama ning suure tõenäosusega saavad nad ühel hetkel uhkust tunda fakti üle, et nende loodud tarkvara jõuab tavaliste Eesti õpetajate ja õpilaste kasutusse,” lisas ta. 

Ülikooli pakutud projektide juures valmis tudengite töö tulemusel kaks lahendust, mis võimaldavad õpetajatel luua AI abil õpilastele interaktiivseid ja personaliseeritud õppematerjale.

Digital Explorers 2  ei ole ainult üks omaette projekt, vaid aitab tugevdada rahvusvahelisi sidemeid ja koostöövõimalusi laiemalt. Priit Tammets kinnitas, et tänu projekti raames korraldatud visiitidele on neil juba praegu olemas isiklikud sidemed nii Strathmore’i kui ka teiste Keenia ülikoolidega, ning valmisolek, mis võimaldab ellu kutsuda järgmisi initsiatiive. Võimalused hõlmavad mitte ainult tudengite praktikaid, vaid ka teadus- ja arendustöö ühisprojekte, koolitusi ja teadmiste vahetust haridustehnoloogia valdkonnas. “Usume, et selline koostöö võib tuua kasu nii Eesti kui ka Keenia haridus- ja tehnoloogiasektorile,” lisas Tammets.

Projekti rakendavad Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) Eestis, Startin.LV Lätis ning OSMOS Leedus. Projekti rahastab Euroopa Liit läbi Rahvusvahelise Rändepo­liitika Arendamise Keskuse (ICMPD) rändepartnerluse meetme (MPF).