Skip to content
Vaegnägijale

Kadri Maasik lahkub ESTDEV-i tegevjuhi kohalt

Uudis

Kadri Maasik ESTDEV
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) tegevjuht Kadri Maasik lahkub täna ametist. Kuni uue juhi valimiseni täidab ametikohustust ESTDEV-i jurist Andrea Kivi. ESTDEV-i senised eesmärgid ei muutu.

„Poolteist aastat tagasi ESTDEV-i tegevjuhina tööle asudes oli ülesanne  luua võimekas ja tõhus organisatsioon, mis tugevdaks Eesti rolli rahvusvahelise arengukoostöö partnerina. Ma usun, et organisatsioon on edukalt startinud ja kaasanud mitmeid Eesti tipp-eksperte meie arengukoostöö projektidesse. Organisatsiooni tuleviku osas oli meil nõukoguga erinev visioon, mistõttu on juhi vahetumine loogiline,“ ütles Kadri Maasik.

ESTDEV on edukalt üle võtnud Välisministeeriumi arengukoostöö rakendusülesande, viinud lõpule liitumise Eesti Idapartnerluse Keskusega ning alustanud Euroopa Komisjoni põhjaliku akrediteerimisega, et luua Eestile võimalusi kaasuda rahvusvahelistesse initsiatiividesse ja käivitanud Aafrika suunalise koostöö. Esimeste hulgas on ESTDEV alustanud konkreetsete Ukraina ülesehitusprojektiga ning toetab Ukrainat ka Euroopa Liiduga liitumisel.

„Soovin tänada ESTDEV töötajaid nende panuse eest. Mul on äärmiselt hea meel, et on osutunud võimalikuks luua võimekas, motiveeritud ning pühendunud meeskond,“ sõnas Maasik.

Välisministeeriumi kantsler ja ESTDEV-i nõukogu esimees Jonatan Vseviov tunnustas Kadri Maasiku tööd ESTDEV-i tegevjuhina kinnitades, et arengukoostööl on oluline osa Eesti välispoliitiliste eesmärkide täitmisel.

„Eesti arengukoostöö sektor on täna palju korrastatum ja tugevam tänu Kadri panusele ESTDEV-i käivitamisel. Liikudes edasi on oluline nõukogu ja juhatuse ühtne nägemus, sest väljakutsed on suured. Võin kinnitada, et siht on tõhustada arengukoostöö poliitikakujundust Välisministeeriumis, et selgemini eesmärgistada Eesti arengukoostööd,“ rääkis Jonatan Vseviov.

Välisministeeriumi kui ka ESTDEV-i ühishuvi on jõustada selge rollijaotus poliitikakujundaja ja rakendaja vahel.

Konkurss ESTDEV-i tegevjuhi värbamiseks kuulutatakse välja lähinädalail.

ESTDEV on 23.04.2021 loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on strateegiliste, laiaulatuslike ja sidusate projektide elluviimine riigi seisukohalt prioriteetsetes sihtriikides ja regioonides ning olulistes valdkondades nagu demokraatia areng või rohe- ja digipööre. ESTDEV-i ülesanne on arengukoostööd paremini sidustada majandushuvidega ja kaasata projektidesse parimat ekspertiisi Eestist, nii kodanikuühiskonnast kui ka avaliku ja erasektorist.