Skip to content
Vaegnägijale

ESTDEV-i partnerite uued projektid Aafrikas keskenduvad haridusele, digiarengule ja innovatsioonile

Uudis

ESTDEV_Africa_partners
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus - ESTDEV rahastab tänavu Aafrikas kokku üheksat uut projekti kogusummas 841 500 eurot.

Projekte viivad ellu Eesti mittetulundusühingud, era- ja avaliku sektori ettevõtted kõigis neljas Eesti prioriteetriigis - Keenias, Ugandas, Namiibias ja Botswanas. 

Taotlusvooru oodati projekte, mis keskenduksid innovatsioonile kaksikpöörde elluviimisel, süsteemsete muutuste loomisele haridussüsteemis ning digioskuste arendamisele ja jätkusuutlikule ning süsteemsele digipöördele koostöös era- ja avaliku sektoriga. 

“Oli suur rõõm näha, et taotlusvooru laekus seekord nii palju taotlusi. Mitmed rahastuse saanud projektid on sellised, mis toetuvad varasemate projektide edule ning juba ehitatud tulemustele. See on tegevuste jätkusuutlikkuse ning arengukoostöö mõju ja loodavate muutuste kestmise jaoks ülioluline,” ütles Katrin Winter, Aafrika regiooni juht ESTDEV-is.

Voorust rahastatud projektid on osa suuremast Eesti arengukoostöö Aafrika programmist, mida rakendatakse koos EL liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni ja teiste rahvusvaheliste doonoritega. 

Rahastuse saanud projektid

Tallinna Ülikooli kaks projekti keskenduvad hariduse edendamisele.

Õpetajahariduse kaasajastamise ja pädevuspõhistele õppekavadele ülemineku toetamisega Keenias aidatakse kaasa riigi haridusreformi elluviimisele.

Toetuse summa: 94 687,51€

Hariduse digipöörde projekt Ugandas toetab Uganda digitaalse tegevuskava rakendumist kutseharidussüsteemis.

Toetuse summa: 92 680€

Garage48 OÜ projekti „Agritech lahenduste loomine Ugandas koostöös valitsuse ja erasektoriga“ eesmärk on suurendada dünaamilist koostööd avaliku ja erasektori vahel, et lahendada põllumajanduslikke probleeme jätkusuutlikku põllumajanduse arengut silmas pidades.

Toetuse summa: 96 629,50€

MTÜ Mondo jätkab Uganda ja Keenia riigikoolide haridussüsteemide toetamist digiõppe arendamise kaudu, keskendudes õpetajahariduse tugevdamisele ning õpetajate digipädevuste ja -oskuste parandamisele.

Toetuse summa: 99 935€ 

Latitude59 korraldab ka sel aastal oma satelliitkonverentsi Keenias, mis aitab ühendada Keenia ja Eesti startup ja ettevõtlus-ökosüsteemi.

Toetuse summa: 100 000€ 

Cybernetica AS jätkab koostöös Namiibia peaministri bürooga riigile loodud koosvõimeraamistiku Nam-X platvormile digitaalsete teenuste arendamisega.

Toetuse summa: 93 189,65€

MTÜ Loov Eesti projekti eesmärk on arendada kultuuripärandil baseeruvaid digioskusi ja ettevõtluspädevust ning koolitusprogrammi kaudu jagada Eesti kogemust ja ajakohastada Namiibia kõrgkoolide õppekavasid.

Toetuse summa: 89 530€ 

MTÜ Cleantech ForEst edendab oma projektiga „Green Bridges: Fostering Estonian-Kenyan Digital Cleantech Collaboration 2024“ koostööd Eesti ja Keenia rohetehnoloogia startup ökosüsteemide vahel, et tegeleda keskkonnaprobleemidega ja soodustada innovatsiooni.

Toetuse summa: 79 968€

AS BCS Koolitus aitab Botswana Ülikooli Innovatsioonikeskuse juurde luua praktilise ettevõtete digitaliseerimise täiendkoolitus– ja kiirendiprogrammi, mis on suunatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Toetuse summa: 94 881,25€

Rohkem infot käimasolevate ja lõppenud taotlusvoorude kohta leiab siit. 

ESTDEV-i rakendusprogramm Aafrikas põhineb Eesti välispoliitika arengukava 2030 eesmärkidel, arengukoostöö ja humanitaarabi strateegial 2024–2030 ning Eesti Aafrika regioonistrateegia. Koostöövõimaluste kaardistamisel lähtub ESTDEV Aafrika prioriteetsete partnerriikide arenguvajadustest, keskendudes valdkondadele, kus Eestil on pakkuda tugevat lisaväärtust – haridusinnovatsiooni toetamine, digi- ja rohepöörde hoogustamine ning ettevõtluse arendamine.