Skip to content
Vaegnägijale

Eesti aitab Ukrainal tugevdada energiajulgeolekut

Uudis

MoU allkirjastamine
Eesti ja Ukraina alustavad koostööd sõjas kahjustada saanud energiainfrastruktuuri taastamiseks ja arendamiseks, piloteerides tehisintellekti rakendusi energiasüsteemi haldamiseks.

Projekti maht on 712 000 eurot, millest 443 000 moodustavad Venemaalt konfiskeeritud vahendid ning 268 000 tuleb Eesti arengukoostöö eelarvest. 

Pilootprojekti käivitamiseks sõlmis Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) koostöölepingu Ukraina energiasektorit reguleeriva riigiasutusega NEURC ning Ukraina võrguoperaatori UKRENERGO. 

Projekti tulemusena valmib tarkvara platvormi prototüüp, mille abil saab NEURC kontrollida ja hinnata elutähtsate infrastruktuurirajatiste olukorda ning investeerimisvajadusi. Samuti saab tehisintellekti kasutades koguda infot kahjustatud energiataristute kohta kordades kiiremini ka aladelt, kuhu füüsiliselt juurde ei pääse. 

ESTDEV-i demokraatia ja õigusriigi valdkonnajuht Eva-Maria Liimets sõnas, et projekti raames loodava tehisintellekti lahenduse rakendamine muudab Ukraina energiavarade haldamise efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. “Soovime aidata kaasa Ukraina energiajulgeoleku tõstmisele ja purustatud taristu taastamisele, sest juba üle poole taristust on Venemaa rünnakutes saanud kannatada,” ütles Liimets. 

Koostööprogramm avalikustati eelmisel nädalal Kiievis, kui projekti osapooled kohtusid Ukraina energeetikaministri asetäitja Roman Andarakiga.  Venemaa massiliste rünnakute tõttu on olukord Ukraina energiasektoris väga keeruline. Andarak tänas Eestit märkimisväärse abi eest Ukraina elektrisüsteemidesse. Näiteks, on Eesti saatnud Ukrainale juba 225 tonni elektriseadmeid.  

Möödunud aasta detsembris sõlmisid Eesti ja Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumid lepingu, millega suunati Ukraina energiataristu ülesehitamisse ligi 500 000 eurot Venemaalt konfiskeeritud kriminaaltulu. USA-s kinnipeetud tulust saab täpsemalt saab lugeda ühendriikide justiitsministeeriumi kodulehelt.