Skip to content
Vaegnägijale

Armeenia edendab õpetajaharidust Eesti ekspertide toel

Uudis

Armeenia-ESTDEV-Eesti

Kokkuvõte

  • Armeenia algklasside lapsed on hädas lugemise ja teksti mõistmisega.
  • 60 Armeenia õpetajat ja haridusametnikku läbisid koolituse, et tõsta laste funktsionaalset lugemisoskust.
  • ESTDEV-i õpetajahariduse edendamise projekt toetab Euroopa ühisinitsiatiivi „Kerkne Syunik“ hariduseesmärkide saavutamist Armeenias.
Ligi 60 Armeenia õpetajat ja õpetajakoolitusega tegelevat haridusametnikku läbis Eesti koolitusprogrammi, et tugevdada pedagoogilisi teadmisi ja oskusi õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse parandamiseks ning haridusuuenduste elluviimiseks koolides.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) projekti raames toimunud koolituse fookuses olid õpetamisstrateegiad ja meetodid, mis arendaksid õpilaste oskust teksti lugeda ja mõista. Koolitusel osalenud said kaasa armeenia keelde tõlgitud õpimapi koos praktiliste töölehtedega ning teoreetilise lugemismaterjali ja –soovitustega.

ESTDEV-i haridusvaldkonna juhi Kristi Kulu sõnul on haridusuuenduste elluviimine õpetajatöö lahutamatu osa. 

„Seetõttu oli koolituse laiem eesmärk õpetajate võimestamine ja nende professionaalse arengu toetamine, et nemad suudaksid parimal viisil nõustada oma õpilasi ning luua koostööl põhinev organisatsioonikultuur oma koolis,“ rääkis Kristi Kulu. 

Koolitused toimusid kahes Armeenia provintsis Syunik ja Lori.

Eesti õpetajahariduse kogemuse jagamine Armeenias

Järgnevas intervjuus analüüsivad koolituse tulemusi ja olulisest ESTDEV-i EL idanaabruse projektide nõunik Anna Alen, haridusvaldkonna juht Kristi Kulu ja Eesti Gruusia saatkonna asejuht Peeter Pals. 

Millised olid Armeenia õpetajate peamised vajadused? 

Kristi Kulu: „Armeenia õpetajahariduse projekti planeerimisel tegime koostööd Armeenia UNICEF-iga, et sõeluda välja probleemkohad hariduses, mille osas tuge pakkuda. Selgus, et üheks suuremaks probleemiks on algklasside õpilaste madal funktsionaalne lugemis- ja arvutamisoskus. Heal tasemel funktsionaalne lugemisoskus on aga aluseks õppetöös ja akadeemilises edukuses. Oma osa võib õpilaste madalates tulemustes ja lugemisoskuses mängida Covid-kriis ja sellega seotud piirangud õppetöö läbiviimisel, kuid pidevat täienduskoolitust vajavad ka õpetajad kaasaegsete õpetamismetoodikate osas.“

“ESTDEV kindlasti jätkab Armeenia haridusreformide elluviimise toetamist.“

-Kristi Kulu, Haridusvaldkonna juht

Milliseid teadmisi ja väärtust Eestil pakkuda on?

Anna Alen: „PISA andmetel on Eesti tulemused lugemisoskuse osas pidevalt paranenud. Lugemisoskust peab arendama pidevalt ja seda peavad tegema kõik õpetajad: lasteaia- ja algklassiõpetajad panevad lugemisoskusele aluse, aineõpetajad arendavad oma aine tekstide mõistmist. 

Eestis on valdkonna uurimise ning õpetajate professionaalsuse tõstmisega tegeletud järjepidevalt ja see on toonud ka hea tulemuse ja praktikad mida jagada ka teistega. Meie koolituse fookuses olidki lugemise ja teksti mõistmise õpetamise tõhusad ja tõestatud strateegiad ja meetodid.

Armeenia õpetajate tagasiside oli väga positiivne ning väljendati väga palju tänulikkust, sest õpetajate täiendkoolituse võimalused Armeenias, eriti maapiirkondades, on piiratud. Nagu üks õpetaja kirjutas „Osalen hea meelega kõikidel seminaridel-diskussioonidel, mille eesmärk on hariduse kvaliteedi parandamine. Sooviksin, et selliseid arutelusid ja seminare korraldataks sagedamini. Suur tänu tõhusa koolituse ja positiivse energia eest, mida koolitajad meile edasi andsid.“ 

Mis nüüd peale koolitust edasi saab? Kas ja millist koostööd veel Armeenia õpetajate koolitamisel plaanis on?

Kristi Kulu: „Pärast koolitust said osalejad uusi teadmisi praktiseerida oma koolides ning neil oli võimalus ka veebikohtumiste teel arutada tekkinud küsimusi koolitajatega. Kui koolitused toimusid Armeenias, siis hiljuti oli meil hea meel Eestis võõrustada Armeenia haridusdelegatsiooni, kuhu kuulusid esindajad haridusministeeriumist, riiklikust hariduse ja innovatsiooni keskusest (National Center for Education Development and Innovation (NCEDI)) ning koolitusel osalenud õpetajad ja koolijuhid. ESTDEV-i Armeenia õpetajahariduse projekt ja koolitusprogramm jätkub ka aasta teises pooles. Koostöös ministeeriumi, hariduse ja innovatsiooni keskuse ja Armeenia lastefondiga (Children of Armenia Foundation) oleme kaardistamas edasisi koostöövõimalusi. ESTDEV kindlasti jätkab Armeenia haridusreformide elluviimise toetamist.“

Miks on hariduse edendamine Armeenias Eestile oluline teema?

Peeter Pals: „Eesti on taasalustamas arengukoostööd Armeeniaga, mis on alates 2015. aastast olnud pausil. Pärast sametrevolutsiooni 2018, teist Mägi-Karabahhi sõda 2020 ning Venemaa täiemahulise agressiooni alustamist Ukraina vastu 2022. aastal on Armeenia üha enam hakanud otsima uusi partnereid ja sõpru, võtnud selge kursi lääne ja demokraatia poole, üritades vähendada oma sõltuvust Venemaast. Täna on Armeenia demokraatia-indeksites selge regionaalne liider ning omab visiooni edasisteks reformideks. Eesti nagu ka teised liitlased ja partnerid on otsustanud Armeeniat nendes protsessides toetada.

Armeenia ei ole teinud saladust sellest, et nad on märganud Eesti arengukoostööd, eriti just haridusvaldkonnas Gruusias, ja nad on positiivses mõttes kadedad. Kuna Armeenias on käimas uue haridusstrateegia rakendamine, paluti toetust just Eestilt.

Projekt panustab ka Euroopa Ühisinitsiatiivi (Team Europe Initiative) „Kerkne Syunik“, mis koondab Armeenia Syuniki provintsis elluviidavad haridusprojektid. Geograafilise asukoha tõttu - kaugel pealinnast Jerevanist ning Aserbaidžaani ja Iraani vahel - on Syuniki provints väga haavatav. Pärast 2020 sõda ning 2023 Aserbaidžaani territoriaalse terviklikkuse täielikku taastamist on üle 100 000 Mägi-Karabahhi armeenlase põgenenud Armeeniasse, suur osa neist Syunikisse kui esimesse Armeenia piirkonda. Selline põgenike sissevool, aga ka geograafiliselt ja geopoliitiliselt keeruline asukoht, on kohalikele võimudele esitanud mitmeid väljakutseid.

Viies läbi haridusprojekti Armeenias täidab Eesti mitut arengukoostöö planeerimise seisukohast olulist põhimõtet: (1) Initsiatiiv tuli partnerriigilt, st Armeenia on ise huvitatud Eesti hariduskogemusest; (2) Teeme teiste EL liikmesriikidega koos, Euroopa Ühisinitsiatiiv on olnud aluseks meie tegevuste planeerimisel; (3) Toetame haavatava regiooni kerksust (resilience). Lori regiooni partnerlus on meil juba varasemast“. 

Loe lisaks: Armeenia kujundab Eesti abiga ümber oma riiklike õppekavade arenduse ja õpetajahariduse | ESTDEV