Expertise France’i peadirektor külastas Eestit, et arutada tuleviku koostöö üle

Kõrgetasemeline Prantsuse Arengukoostöö Agentuuri (EF) delegatsioon eesotsas peadirektori Jérémie Pelletiga külastas  estit, et kaaluda potentsiaalseid koostöövõimalusi. Eesti Rahvusvahelisel Arengukoostöö Keskusel (ESTDEV) on hea meel alustada EF-ga koostööd Practitioners’ Networki raames, mille liikmeks ESTDEV hiljuti sai.

Foto: ESTDEV

„Esiteks, sooviksin õnnitleda EF-i seoses Practitioners’ Networki eesistujariigi rolli ülevõtmisega ja samuti väljendada tänu väga sujuva ja kaasava planeerimisprotsessi eest. Hiljuti liitunud ja väikse üksusena, me tunneme, et meid kuulatakse organisatsiooni sees ja me hindame võimalust, et tervitada härra Pelleti Tallinnas, et tutvustada meie digifookust,“ kommenteeris ESTDEVi tegevjuhi kohusetäitja Andrea Kivi.

„Õnnitlen ESTDEV-i võrgustikuga liitumise puhul. Üks Expertise France’i prioriteete selles võrgustikus on edendada Team Europe lähenemisviisi kaasatust, julgustades koosloomet ja ühistelt tegevuste rakendamist. Selles mõttes on rahvusvahelise koostöö tõhusaks elluviimiseks hädavajalik, et võrgustikus oleksid Eesti partnerid,“ ütles Prantsuse Arengukoostöö Agentuuri peadirektor Jérémie Pellet.

Eesti ja Prantsusmaa on juba loonud edukad partnerlussuhted läbi multilateraalsete algatuste, seal hulgas Team Europe’i tegevuste Aafrikas.

„Eesti ja Prantsusmaa viivad koos kolme teise liikmesriigiga edukalt ellu pilootprojekti Euroopa Liidu Digital for Development (D4D) Hubi raames, et pakkuda Aafrika partnerriikidele nõudluspõhist tehnilist abi inimkeskse digipöörde valdkonnas. Projekt on näidanud, et koostöö tõelises Team Europe vaimus võimaldab luua sünergiat liikmesriikide teadmiste, oskuste ja kogemuste vahel, pakkudes seeläbi meie partneritele rohkem väärtust ning aidates kaasa Aafrika Liidu ja ELi digitaalse koostöö tegevuskava elluviimisele,” kommenteeris Kairi Saar-Isop, Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi osakonna peadirektor.

Koostöös EF-iga keskendub ESTDEV Botswana digipöördele, Sahara-taguse Aafrika andmehaldusele ja Aafrika-Euroopa Digitaalsele Innovatsiooni Sillale (AEDIB).

Euroopa ja Aafrika Liidu andmete haldamise juhtalgatus Sahara-taguses Aafrikas toetab EL-i ja AL-i ühise (mitte siduva) andmete raamistiku arengut, eesmärgiga kaitsta kodanike õiguseid, garanteerida andmete suveräänsus ja tagada ühtse digituru loomine Aafrikas.

AEDIB-i algatus on esimene omataoliste seas, mille eesmärk on luua ühendusi ja sildu Euroopa ja Aafrika start-up ökosüsteemide vahel, erilise fookusega tugevdada keskkonnasõbralikku innovatsiooni Aafrikas ja akadeemilist koostööd kahe kontinendi vahel.

Botswana digipööre soovib toetada kohalikku valitsust digireformide koordineerimisel, regulatsioonide uuendamisel, avaliku sektori digivõimekuse suurendamisel ja tugevdades naisi ja noori digiinnovatsiooni ja -ettevõtluse juurutamisel.

„ESTDEV on aktiivselt tegelenud mitmete Team Europe’i algatuste loomisega koostöös EF-i ja teiste liikmetega, säilitades alati digifookuse. Oli imeline saada võimalus näidata Eesti digilahendusi, kuna need on võtmetähtsusega arengu kiirendamiseks. Ootame huviga nende lahenduste kohandamist ühisesse programmitöösse EF-ga ja meie partnerluse edasist tugevnemist,“ seletas ESTDEVi Aafrika regioonijuht Katrin Winter.

Eesti visiidil oli peadirektor Jérémie Pelletiga kaasas EF-i Brüsseli haru direktor Jérôme Heitz ning Rahu ja Stabiilsuse Programmi direktor Xavier Cousquer.

Prantsuse Arengukoostöö Keskus Expertise France kavandab ja viib ellu projekte, mille eesmärk on aidata kaasa partnerriikide tasakaalustatud arengule kooskõlas ÜRO 2030. aasta Säästva Arengu Eesmärkide ja Prantsusmaa välispoliitikaga.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED