Valgevene

Eesti on toetanud Valgevenet alates 2000. aastast ning Valgevene on Eesti arengukoostöö prioriteetriigiks alates 2011. aastast. Valgevene on hetkel ise välistanud arengukoostööd, mistõttu saame toetada kodanikuühiskonda ning eksiilis asuvat sõltumatut meediat ja opositsiooni ning teha teatud määral koostööd riigisiseselt, jätkates käimasolevaid projekte näiteks hariduse valdkonnas.

Peamised valdkonnad, mida Eesti Valgevenes toetab on kodanikuühiskonna võimestamine, haridus, väikeettevõtluse arendamine, naiste ja laste õiguste toetamine ja keskkonna teemaline koostöö. Oleme veelgi enam suunanud vahendeid erinevate stipendiumiprogrammide toetamisse ja võimaldanud seeläbi Valgevene noortel saada kvaliteetset haridust.

Demokraatlike muutuste korral on Euroopa Liit valmis jätkama nii toetust reformidele kui kaasama Valgevenet idapartnerluse majandus- ja investeeringute kava rakendamisse, toetades ulatuslikke infrastruktuuri projekte. Samuti on Eesti valmis demokraatlike muutuste korral taastama oma arengukoostööd Valgevenega varasemas mahus.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Valgevenet ligi nelja miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Valgevenes ellu viidud 125 projekti. 1. september 2023 seisuga on Valgevenes üks käimasolev projekt.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Valgevenes:

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Valgevenes

  • Demokraatia – vaba meedia ja kriitilise mõtlemise toetamine paguluses; ajakirjandusliku vastutuse ja oskusteabe arendamine.
  • Haridus – üliõpilaste toetamine stipendiumiprogrammide kaudu Euroopas.
  • Ettevõtlus – väikeettevõtluse arengu toetamine; idufirmade loomise ning naiste ja noorte ettevõtlusesse kaasamise põhimõtete tutvustamine.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Valgevenes

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 01.04.2018–31.12.2022 ESTDEV
Hariduslik täiendusprogramm Valgevene üliõpilaste ja kodanikuaktivistide toetamiseks 01.01.2021–30.08.2023 Tartu Ülikool