Ukraina peremajade arhitektuurikonkursile esitati 17 võistlustööd

Ukrainasse ehitatavate peremajade tüüpprojekti loomiseks korraldatud arhitektuurikonkursile laekus 17 võistlustööd, mis valmisid Eesti ja Ukraina arhitektide koostöös. Konkursi eesmärk oli luua tehaseliselt toodetav puithoone, mis on kohandatav erinevatesse piirkondadesse, et tagada sõjas orvuks jäänud lastele tavaperedele sarnane kasvukeskkond. Esimesed kaks perekodu valmivad 2024. aastal Žõtomõri oblastis.

„Konkursi vastu oli väga elav huvi. Žürii peab nüüd välja valima tüüpprojekti, mis ühendab nutikalt Eesti parimad oskused kaasaegsel ruumiloomel, puithoonete tehaselisel tootmisel ning Eesti kogemuse asenduskodude süsteemi ülesehitamisel,“ selgitas Andrea Kivi, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) tegevjuhi kohusetäitja.

Arhitektuurikonkursi korraldas ESTDEV koostöös Kultuuriministeeriumi ja Arhitektide liiduga, kelle esindajad kuuluvad võistluse žüriisse: Tarmo Needo, Eva-Maria Liimets ja Anna Silem ESTDEV-ist, Johanna Jõekalda Kultuuriministeeriumist, Andro Mänd ja Siiri Vallner Eesti Arhitektide Liidust ning Olena Oliynyk Ukraina Arhitektide Liidust.

Žürii koguneb 20. – 21. juulil, et võistlustööd läbi vaadata ja võitja välja valida. Võistluse preemiafond on 20 000 eurot, mida rahastavad Kultuuriministeerium, ESTDEV ja Thermory.

“Pärast konkursi võitja valimist alustab ESTDEV läbirääkimisi projekteerimislepingu sõlmimiseks. Seejärel kuulutab ESTDEV välja ehitustööde hanked kahe perekodu rajamiseks Žõtomõri linna,“ ütles Tarmo Needo, ESTDEV-i Infrastruktuuri ehituse valdkonnajuht.

Ukrainas on hinnanguliselt 25 000 vanemateta last, kes elavad täna vanades internaatkooli tüüpi lastekodudes. Juba enne sõda alustas Ukraina reformi lastekodude asendamiseks väiksemate perekodudega, et viia oma sotsiaalhoolekandesüsteem vastavusse Euroopa Liidu nõuetega. Eesti on valmis seda protsessi toetama ning pakkuma loodavatele perekodudele kõrgetasemelise arhitektuuriga ja EL-i nõuetele vastava tüüpprojekti.

Perekodude ehitamine Ukrainasse on Eesti arengukoostöö algatus, mille rahastab välisministeerium ja viib ellu ESTDEV.

Peremajade ehitamine on Eesti kolmas suurem projekt Ukraina ülesehitamisel. Suve hakul valmis 4-rühmaline lasteaed Ovrutši linnas. Tööd käivad ka Malõni kesklinnas asuva silla taastamiseks. Lisaks korraldab ESTDEV Ukraina euroametnike koolitamist, toetab alus- ja kutsehariduse reformi ning taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamist Ukrainas.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED