Sukeldumisvarustus Mõkolajivi piirkonna ranniku demineerimiseks jõudis Ukrainasse

Eesti rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) ja Flandria valitsuse ühisprojekti raames jõudis Ukrainasse seitse komplekti sukeldumisvarustust, et Mõkolajivi linn saaks alustada akvatooriumi ja rannikuala demineerimist. 

Eelmise aasta oktoobris hävines Vene raketirünnakus Mõkolajivi vetelpääste jaama hoone. Koos sellega ka sukeldumisvarustus, kompressorid, paadid  –  kõik, mida päästjad oma tööks vajavad.

„Eesti ja Flandria saadetud sukeldumisvarustus aitab kiiresti ja tõhusalt läbi viia jõe- ning merepõhja uuringu ning alustada demineerimisega. See on eriti oluline linnas, kus elanikkond on harjunud veekogude ääres puhkama, et hoida ära õnnetused,“ rääkis Mõkolajivi aselinnapea Vitaliy Lukov.

Mõkolajivi linna ümber on rohkem kui 100 km rannajoont, mis on täis külvatud miine, lõhkemata lahingmoona, raketiprahti ja muud ohtlikku sõjatehnikat. Ukraina Ajutiselt Okupeeritud Alade Taasintegratsiooni Ministeeriumi hinnangul on Mõkolajivi oblast üks enim mineeritud piirkondi Ukrainas.

Sukeldumisvarustus. Foto: ESTDEV

“Veealust monitoorimist tuleb perioodiliselt korrata, kuna vool võib tuua plahvatusohtlikke esemeid teistelt territooriumidelt. Olukord Mõkolajivi mererannikul on ohtlik, kuna venelased kontrollivad endiselt osa Mõkolajevi oblastist,“ lisas Lukov.

ESTDEV ja Flandria valitsus on Ukrainas asuvaid Mariupoli ja Mõkolajivi omavalitsusi toetanud alates 2019. aastast. Venemaa sõjalise agressiooni tõttu eelmisel aastal asendusid projekti prioriteedid humanitaarabi andmisega.

“Meie koostöö Flandriaga on olnud väga tegus. Alates eelmisest aastast me muutsime projekti tegevusi, sest meie Ukraina sõjakeerises olevate partnerite vajadused muutusid. Esimese humanitaarabi tegevusena saatsime Mõkolajivi linnale sukeldumisvarustust, ” selgitas projekti ESTDEV-i poolne juht Anna Alen.

ESTDEV-il on oma eelkäija Eesti Idapartnerluskeskuse kaudu pikaajaline koostöökogemus  Ukraina omavalitsustega. See on Flandria partneritele olnud ajendiks koostöös Eestiga Ukrainale appi minna. “Sellised kolmepoolsed projektid aitavad kaasa lisaks sõjakahjude leevendamisele ka Ukraina ettevalmistusele Euroopa Liiduga liitumiseks ja selleks vajalike reformide läbiviimiseks,“ selgitas Eva-Maria Liimets, ESTDEV-i Idapartnerluse strateegianõunik.

Info: [email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED