Selgusid 1,26 miljonilise Ukraina taotlusvooru toetuse saajad

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) avalikustas Ukraina taotlusvooru toetuse saajad 2023-2024. Taotlusvooru esitati 24 taotlust, millest toetuse said 10 projekti kogusummas 1 261 785 eurot.

Taotlusvooruga toetati tegevusi, mis vastasid järgmistele tegevussuundadele:

  • heade valitsemistavade ja demokraatia arengu edendamine, sh korruptsioonivastane võitlus ja turvaliste IKT lahenduste arendamine;
  • sõltumatu avalik-õigusliku, sh elektroonilise meedia tugevdamine;
  • väikeettevõtluse edendamine, sealjuures EL siseturule sisenemise ettevalmistus;
  • kvaliteetse haridussüsteemi tõhustamine;
  • Ukraina ülesehituse ja vastavate teenuste arendamisega seotud tegevused;
  • psühholoogilise toe andmine, sealjuures sõjas kannatada saanud naistele ja lastele.

„Ukraina taotlusvoor oli Eesti arengukoostöö partnerite seas väga menukas. Mul on hea meel, et Eesti ettevõtted, ülikoolid ja kolmas sektor on huvitatud Ukraina abistamisest ning Eesti parimate praktikate jagamisest,“ ütles taotlusvooru hindamiskomisjoni liige, ESTDEV-i Demokraatia ja õigusriigi valdkonnajuht Eva-Maria Liimets.

Võitnud projektidest

Civitta Eesti AS projekti eesmärk on arendada ambitsioonikate Ukraina tehnoloogiasektori ekspertide ettevõtlusvõimekust läbi teadmiste ja kogemuste vahetamise Eesti  ja teiste ekspertidega ning seeläbi panustada Ukraina majanduse ülesehitamisele.

Eesti Korteriühistute Liidu projekt toetab Ukraina sõja purustustest kannatada saanud elamupiirkondade ülesehitust Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris, aidates ette valmistada korterelamute rekonstrueerimise rahastamiseks ja ülesehituse järgseks korterelamute haldamise mudeli väljatöötamiseks vajalikke projekte.

Krabu Grupp OÜ projekti eesmärk on lisandväärtuse pakkumine EU4Skills projekti raames välja töötatud kutsehariduse juhtimise infosüsteemi kasutusele toetades sellega Ukraina haridusjuhte kutsehariduse reformide ja arendustegevuste elluviimisel.

MTÜ Eesti Meditsiiniekspordi Klastri projekti eesmärk on psühholoogilise toe pakkumine Ukraina võitlejatele ja nende lähedastele läbi kaasaegsete kriisipsühholoogia meetodite. Selleks piloteeritakse kahes Ukraina tervishoiuasutuses psühholoogilise esmaabi meetodit vigastatud Ukraina võitlejatele ja nende peredele.

MTÜ Mondo projekti üldine eesmärk on sõja tõttu kannatanud Ukraina inimeste vaimse tervise toetamine. Projekti üks eesmärk on pakkuda Eestis välja arendatud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni juhtnööre jälgiva tõenduspõhise digitaalse diagnostika ja ravi platvormi Spokiy kaudu psühholoogilist abi. Teine eesmärk on pakkuda vaimse tervise esmaabi koolitusi Žõtomõri ja Tšernigivi oblastite koolide haridustöötajale.

Sensus Septima OÜ projekti eesmärk on aidata kaasa Ukraina Piirivalve digiarengule otsustustoe tarkvara kasutamise kaudu ning tõhustada heade valitsemistavade juurutamist ja demokraatia arengut. Sealhulgas jagada korruptsioonivastase võitluse kogemuslugu Eesti näitel ja aidata luua teekaart korruptsioonivastase võitluse tõhustamiseks piirivalve organisatsioonis.

Tallinna Ülikooli projekti eesmärgiks on kogukondliku turismi konsultatsioonikeskuste võrgustiku kontseptsiooni väljatöötamine MTÜ “Ukraina Roheline Maaturism” (URM) liikmete baasil, võttes arvesse maaelu mitmekesistamise parimaid tavasid Euroopa Liidust.

Tartu Ülikooli projekti eesmärk on arendada Ukraina üht kõige olulisemat rindejoont teenindava Dnipro regiooni koostöövõimekust ja suurendada kogukonna säilenõtkust läbi targa valitsemise ja digitaalse demokraatia.

Visionest Institute OÜ projektiga jätkatakse Ukraina Ekspordiakadeemia jaoks uute koolitajate väljaõpetamist, mille raames õpetatakse ekspordikoolitusi looma ja koolitusi ellu viima.

SpeakTX OÜ projekti eesmärk on parandada Ukraina kõnehäiretega laste juurdepääsu kõneteraapiale. Projekti jooksul lokaliseeritakse interaktiivsete harjutustega digitaalne logopeediline platvorm, mida logopeed ja lapsevanemad saavad kasutada laste keelelise arengu toetamiseks.

Projekte hindas sõltumatu ekspertkomisjon

Arengukoostöö toetus on suunatud välispoliitika eesmärkide täitmiseks. Taotlusvoorude korraldamine, sealhulgas sihtriigid ja eesmärgid, on kokku lepitud ESTDEV-i ja välisministeeriumi vahelises lepingus.

„Kõiki projektitaotlusi hindab 3-5 liikmeline ekspertkomisjon, kuhu on kaasatud piirkonna või valdkonna eksperdid Eesti saatkondadest, välisministeeriumi arengukoostöö- ja teistest büroodest, samuti Eesti vabakondi esindavatest organisatsioonidest,“ selgitas Marika Kundla, taotlusvoorude projektijuht ESTDEV-is.

Info ESTDEV-i korraldatud voorude kohta on avalik: https://estdev.ee/toetused/

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED