Eesti alustab taastusravialaseid koolitusi Ukraina tervishoiutöötajatele

Vene invasiooni tõttu on Ukrainas järsult suurendanud vajadus rehabilitatsiooniteenuste järele. Lisaks vajab kaasajastamist kogu taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste süsteem. Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja teiste Eesti tervishoiuteenuste pakkujatega on Eesti  Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) välja töötanud laiaulatusliku koolituste programmi, et pakkuda Ukraina tervishoiutöötajatele teadmisi ja oskusi uute taastusravi meetodite kasutamiseks. 

Üle 25 000 inimese on Ukraina sõjas jäseme kaotanud. Ukraina terviseameti andmetel registreeriti ainuüksi selle aasta esimeses pooles 15 000 amputatsiooni. See arv võib ainult suureneda, kuna Ukraina on enim mineeritud riik maailmas.

Ukrainas pole piisaval arvul taastusravikeskuseid ja -spetsialiste, et suureneva nõudlusega toime tulla. Sel aastal koolitatakse ESTDEVi projekti raames esimesed 40 tervishoiutöötajat Kiievi ja Žõtomõri oblastites. Koolitusprogrammi raames antakse teoreetiline ja praktiline ülevaade kaasaegse multidistsiplinaarse taastusravi põhimõtetest. Eeskätt keskendutakse käesoleva projekti raames amputeeritud jäsemetega patsientide käsitlusele nii proteesieelses kui ka -järgses taastusravi etapis. Projektist võtavad osa kaheksa Ukraina ja viis Eesti haiglat.

Projekti pikaajaline eesmärk on toetada Ukrainat kaasaegse füüsilise ja psühholoogilise taastusravi kompetentsi loomisel ja arendamisel. Lisaks on pikem eesmärk aidata Ukraina ülikoolidele välja töötada taastusravi kaasaegsed õppeprogrammid. Projekti käigus valmib amputatsioonijärgse taastusravi koolitusprogramm Ukraina tervishoiutöötajate täiendõppeks.

“See sõda on toonud riigile tohutult kahju, kuid Ukraina inimesed on üles näidanud uskumatut sitkust ja vastupidavust. Me saame läbi selle projekti võimestada kohapealset meditsiinipersonali jagades Eesti ekspertiisi, mis võimaldab pakkuda Ukraina amputeeritud patsientidele inimväärset elu ja hakkamasaamist tulevikus,” rääkis ESTDEVi Ukraina arengu ja koostöö juht Margus Gering.

Ukraina tervishoiutöötajate taastusravialane koolitusprogramm toimub 2023. aasta oktoobris ja novembris ning selle eelarve on 235 500 EUR.

Eesti kõrgetasemeline kompetents taastusravis saavutati viimase kümne aasta jooksul USA partnerite abiga, kes investeerisid oma aega ja ressursse Eesti taastusravisüsteemi moderniseerimiseks. Nüüd on Eesti valmis seda Ukrainale edasi andma.

Eestil on pikaajaline koostöösuhe Ukrainaga tervishoiu valdkonnas, mille tulemusena on näiteks kahe riigi tervishoiu kõrgkoolid teinud koostööd Ukraina õppekavade ühtlustamiseks Euroopa omadega.

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED