Eesti toetab Ukraina ettevõtteid osalemisel riigi ülesehitustöödel

Ukraina ülesehitamise maksumus on hinnanguliselt $411 miljardit, millele võivad lisanduda veel muud kulud. Sõjajärgne ülesehitus on massiivne ettevõtmine, kus hakkavad osalema tuhanded ettevõtted investeerides miljardeid eurosid. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) alustas koostööd Visionest Instituudiga, et tõsta Ukraina ettevõtete võimekust osaleda rahvusvahelistes Ukraina ülesehitamise projektides. 

Eesti initsiatiivi eesmärk on koolitada Ukraina teenindussektori spetsialiste koostööks rahvusvaheliste organisatsioonidega. Tegevustesse kaasatakse ettevõtted ja spetsialistid, kes töötavad projekteerimise, arhitektuuri, konsultatsiooni ja digiteenuste sektoris.

“Projekti „Ukraina ülesehitamise võimekuse kasvatamine“ väärtus ja eesmärk on peamiselt selles, et Ukraina kohalikud teenuste sektori ettevõtted saaksid ise panustada ülesehitustegevustesse. Rahvusvaheline huvi on täna suur, aga välisettevõtted vajavad kohalikke võimekaid ja läänemeelse mõttemaailmaga partnereid, et edukalt hakkama saada. Seega on oluline Ukraina ettevõtteid selleks rolliks ette valmistada,” selgitas Visionest Instituudi projektijuht Jaanika Metssalu.

Projekti eesmärk on koolitada 300 teenuste sektori spetsialisti, kelle arengut jälgivad 20 mentorit. Osalejad läbivad kaheksa mooduliga koolitusprogrammi (kogumaht 176 tundi), mis sisaldab eelsalvestatud loenguid, seminare ja praktilist grupitööd, rahvusvahelistumise plaani koostamist ning koolitajate tagasisidet peale igat koolitusmoodulit. Mentorid viivad läbi online koolitused strateegia loomise kohta ja aitavad osalejatel turundada end internetikeskkonnas.

“Ukraina on selgelt defineerinud, et riigi kiire ja uue kvaliteediga ülesehitamine on võtmetähtsusega juba täna, mitte alles peale sõja lõppu. Mõistsime, et Ukraina ülesehitamiseks peame leidma võimaluse suurendada kohalike ettevõtjate rahvusvahelise koostöö kompetentsi nii, et nad suudaksid kiires, pikaajalises ja intensiivses ülesehitustöös tõhusalt osaleda ning nägime, et meie teenuste ekspordi koolitusprojekt on sellele heaks põhjaks,” rääkis Metssalu.

Ukraina ülesehituse võimekuse kasvatamise projekt on arendatud välja Visionest Instituudi poolt ja viiakse ellu koostöös Ukraina Ettevõtluse ja Ekspordi Edendamise Ametiga, mis kuulub Ukraina rahvusliku projekti Diia.Business raamistikku.

“Ülesehituse võimekuse kasvatamise projekti algus sõja tingimustes on oluline, kuna see panustab juba alanud taastetööde kvaliteeti ja aitab kaasa Ukraina säilenõtkuse suurendamisele. Me pakume sihipärast tuge, ekspertiisi ja ressursse, et aidata ukrainlastel vajalikest tööstusharudest taastada taristut, alustada majanduse ülesehitamist ja edendada rahvusvahelistumist ja läbipaistvust,” rääkis Visionest Instituudi projektijuht Ukrainas Maxim Chechelev.

Projekti eelarve on 203 878 EUR, millest 50% (101 939 EUR) on rahastatud ESTDEV-i poolt. Projekti kestus 01.05.2023-30.06.2024. Seda rahastavad USA välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia Abi Koordineerimise Büroo Arengukoostöö Partnerluse Programm ja ESTDEV.

Foto: Max Fedyshyn

Info[email protected]

ESTDEV on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi programmides eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

KÕIK UUDISED