Ukraina: Ukraina toetamine võitluses väärinfoga

Nimi: Ukraina toetamine võitluses väärinfoga

Toimumisaeg: 01.03.2022 – 31.08.2023

Riigid: Ukraina

Kirjeldus: Projekti eesmärk on suurendada Ukraina vastupanuvõimet väärinfo ja väliste pahatahtlike teabeoperatsioonide suhtes ning tõhustada Ukraina valitsusasutuste vahelist koordinatsiooni väärinfo tõrjumisel. Tegevused on suunatud 2021. aastal Kultuuri- ja Infopoliitika Ministeeriumi ning Riikliku Julgeoleku- ja Kaitsenõukogu poolt loodud desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse allasutuse – strateegilise kommunikatsiooni ja infoturbe keskuse (StratCom Ukraine, CSC) – töötajate võimestamisele.  Projekti raames toimuvad teadmusvahetusreisid Eestisse ja teisestesse EL liikmesriikidesse, pakutakse mentorlust ja toodetakse infomaterjale Ukraina ministeeriumide olulisemate kommunikatsioonimeeskondade esindajatele, kohalike omavalitsuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajale. Projekti elluviimiseks teeb ESTDEV koostööd oma pikaajalise partneri Ukraina Kriisimeedia Keskusega (UCMC). Laimalt toetab projekt Ukraina püüdlusi tõhustada riigiasutusi liitumisteekonnal EL-ga.

Sihtrühm: kommunikatsioonivaldkonna eest vastutavad isikud Ukraina ministeeriumites jt valitsusasutustes, kohalikes omavalitsustes ning kodanikuühiskonna organisatsioonides

Partnerid: Ukraina Kriisimeedia Keskus (UCMC),

Rahastus: Euroopa Komisjon

Eelarve: 1 M EUR.