Ukraina: Ühiskonna vastupanuvõime suurendamine kohaliku meedia tugevdamise ja meediakirjaoskuse arendamise kaudu Lääne-Ukrainas

Toimumisaeg: 01.08.2021–31.12.2022.

Riik: Ukraina.

Kirjeldus: Projekti eesmärk on suurendada Lääne-Ukraina ühiskondlikku vastupanuvõimet, tugevdades kohalikke meediaväljaandeid, millel on oluline roll kohalike arvamuste ja hoiakute kujundamisel, seejuures ka kodanikuühenduste arendamisel. Projektiga keskendutakse neljale valdkonnale. Esiteks arendatakse kohalike ajakirjanike ning kogukondade kriitilist mõtlemist ja meediakirjaoskust. Teiseks arendatakse ajakirjanike ning ajakirjandustudengite ajakirjandusliku vastutust, ametioskusi ja oskusteavet, muuhulgas ka teadmisi sellest, kuidas tunda ära infosõjas kasutatavat manipulatiivset tegevust ja desinformatsiooni ning sellest avalikkust teavitada. Kolmandaks julgustatakse ajakirjanikke looma aktiivseid sidemeid ning tootma konstruktiivseid ajakirjanduslikke materjale, mis soodustavad võrgustike tekkimist parimate demokraatlike tavade edendamiseks. Lisaks hõlbustatakse ajakirjanike, poliitikakujundajate, MTÜ-de, ettevõtete ja arvamusliidrite omavahelist dialoogi Euro-Atlandi reformide teemal.

Sihtrühm: Kohalikud ajakirjanikud ja meediatudengid viiest Lääne-Ukraina regioonist: Tšernivtsi, Volõõnia, Ivano-Frankivsk, Lviv ja Rivne.

Rahastus: USA välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia abikoordinaatori büroo rengukoostööpartnerluse (DCP) programmi kaheksas voor ja ESTDEV.

Eelarve: 200 000 USA dollarit.