Uganda: Uganda hariduse kvalifikatsiooniraamistik (National Qualification Framework-NQF)

Toimumisaeg: 01.10.2022 – 31.12.2022.

Riik: Uganda.

Kirjeldus: Uganda Haridusministeeriumi palvel on Eesti alustatud Uganda kvalifikatsiooniraamistiku arendamise projektiga, mille eesmärk on Uganda hariduse konkurentsivõime suurendamine regioonis ning parem vastavus tööturuvajadustele. Eesti hariduseksperdid viivad läbi hetkeolukorra analüüsi koostöös valdkonna erinevate organisatsioonidega Ugandas. Lähtudes parimast võimalikust praktikast Eestis ning mujal riikides, esitavad eksperdid esialgse ettepaneku kutsesüsteemi disainiks ja arendusplaaniks kutsekvalifikatsiooni raamistiku kujundamisel.
Eesmärk on aasta lõpuks koostada aruanne, milles on kirjeldatud terviklik ülevaade hetkeolukorrast ning ettepanek järgmisteks arendusteks.

Rahastus: ESTDEV.

Eelarve: 20 000 EUR.