Uganda: LIFT: Leading Innovative Future Together

Toimumisaeg: 01.10.2022 – 30.04.2023.

Riik: Uganda.

Kirjeldus: ESTDEV koostöös kood/Jõhvi kooliga toetab Uganda IT ekspertide kompetentsi ajakohasemaks ja konkurentsivõimelisemaks kujundamist. Koostöös nõustatakse täienduskoolituspakkujat Refactory Eesti kogemuse ja ekspertiisiga IT õppe valdkonnas. Refactory on Uganda haridus- ja spordiministeeriumi ja IT ministeeriumi poolt kõrgelt hinnatud koolituspakkuja, kes teeb koostööd ka kohalike ülikoolide ja tööandjatega. Käesoleva tegevuse eesmärk on panustada Refactory programmi arengusse ning vahendada Refactory’le Eesti ekspertide mentorlust nii IT turu üldiste trendide kohta kui ka IT arendajale vajalike oskuste õppimiseks Uganda noortele, kes koolitusprogrammis osalevad. ESTDEV panustab läbi projekti kohapealse IT ekspertsuse kasvu ning ühtlasi on see võimaluseks kaardistada edasisi koostöövõimalusi Ida-Aafrikas.
Läbivalt aitab projekt viia koolituspakkumist suuremasse kooskõlla tööturu vajadustega ning aitab koos kohalike partneritega kaasa IT-tööjõu kvaliteedi parandamisele, mis pikas perspektiivis aitab tõsta ka riigi teenuste võrdset kättesaadavust inimestele e-teenuste arendamise kaudu.

Partnerid: kood/Jõhvi.

Rahastus: ESTDEV.

Eelarve: 10 000 EUR.