Tööpakkumine: juhatuse liige

Otsime ESTDEV-i arenevasse meeskonda JUHATUSE LIIGET.

ESTDEV on arengukoostöö korraldamiseks loodud riigi sihtasutus, mis viib ellu ja koordineerib Eesti rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projekte. ESTDEV-i asutajaõigusi teostab välisministeerium ning ESTDEV-is töötab hetkel ligi 30 inimest. ESTDEV-i 2022. aasta eelarve suurus on 18 miljonit eurot.

Sihtasutuse juhatuse liikme ülesandeks on ESTDEV-ile seatud strateegiliste eesmärkide saavutamise tagamine keskendudes:

 • initsiatiivide elluviimisele prioriteetsetes sihtriikides- ja regioonides;
 • sihtasutusest arengukoostöö valdkonna kompetentsikeskuse arendamise jätkamisele;
 • rahvusvahelise ning Eesti avaliku-, era- ja kolmanda sektori partneritega koostöövõrgustiku loomisele;
 • sertifitseerimisprotsessi läbimisele, et saada Euroopa Komisjoni usaldusväärseks partneriks arengukoostöö initsiatiivide elluviimisel;
 • koostööle ja koordinatsioonile välisministeeriumiga.

Juhatuse liikme vastutusvaldkonda kuulub muuhulgas sihtasutuse operatiivne juhtimine (sh eelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine) ja esindamine, vastutamine põhikirjaga pandud ülesannete täitmise eest. Juhatuse liikme valib sihtasutuse nõukogu ja juhatuse liikme volituste tähtaeg on neli aastat. Tööle asumine esimesel võimalusel.

Ootame kandideerima motiveeritud kandidaate, kellel on:

 • vähemalt viieaastane juhtimiskogemus;
 • teadmised arengukoostööst ja prioriteetsetest sihtriikidest;
 • kogemus suhtlemisel Euroopa Liidu institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning soovitavalt rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimise kogemus;
 • head teadmised finantsvaldkonnast, eelarve läbipaistva juhtimise oskus;
 • soovitavalt avalikus sektoris töötamise kogemus, eelistatult tippjuhina;
 • suurepärane eesti ja inglise keele oskus, suure eelise annab vene keele oskus;
 • oskus koordineerida tegevust erinevatest sektoritest pärit partneritega;
 • hea esinemisoskus ja kes on avatud suhtleja, läbirääkija ning meeskonnale orienteeritud juht.

Me pakume Sulle tähendusega rahvusvahelist tööd Eesti välispoliitiliste eesmärkide edendamisel, väljakutset nii arengukoostöö valdkonna juhtimisel kui meeskonna kujundamisel ja hoidmisel. Töö on eneseteostust võimaldav ning arendav. Pakume põnevaid välislähetusi,  paindlikku töökorraldust ning konkurentsivõimelist töötasu.

Kandideerimiseks saada palun CV ja motivatsioonikiri märksõnaga “juhatuse liige” aadressile [email protected].  Dokumente ootame hiljemalt 21. novembri 2022 tööpäeva lõpuks.

LISAINFO
Liina Simm, personalijuht, [email protected], +372 5909 9036