Tööpakkumine: juhatuse liige

ESTDEV-i meeskonda on oodatud

JUHATUSE LIIGE

Sinu eesmärk saab olema ESTDEV-i juhtimine ja strateegiliste eesmärkide saavutamine keskendudes:

 • sihtasutuse arendamisele ja põhikirjaliste eesmärkide järgimisele;
 • initsiatiivide elluviimisele prioriteetsetes sihtriikides ja -regioonides;
 • partneritega koostöövõrgustiku loomisele ja koostööle välisministeeriumiga;
 • organisatsiooni ja meeskonna igapäevasele juhtimisele ning toetamisele.

Edu aitab tagada:

 • magistrikraad ja vähemalt viieaastane juhtimiskogemus, soovitavalt avalikus sektoris;
 • koostöökogemuse Euroopa Liidu institutsioonide ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • soovitavalt rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemus ja teadmised arengukoostööst;
 • teadmised finantsvaldkonnast ja eelarveliste asutuste juhtimisest;
 • liidriomadused, meeskonnale ja tulemustele orienteeritus;
 • hea suhtlemis-, esinemis- ja läbirääkimisoskus;
 • suurepärane eesti ja inglise keele oskus, vene keele oskus tuleb kasuks.

Sind ootab tähendusega rahvusvaheline töö Eesti välispoliitiliste eesmärkide edendamisel ning võimalus viia sihtasutus ja arengukoostöö valdkond järgmisesse arenguetappi. Töö võimaldab arengut, eneseteostust ja põnevaid välislähetusi. Sulle pakutakse väärikat töötasu 5000 EUR (bruto), ametiautot, spordikompensatsiooni ja paindlikkust oma töö korraldamisel.

Juhatuse liikme valib sihtasutuse nõukogu ja juhatuse liikme volituste tähtaeg on neli aastat.

Kandideerimine talendipank.fontes.ee.
Kandideerimise tähtaeg: 7. august 2023

ESTDEV on arengukoostöö korraldamiseks loodud riigi sihtasutus, mis viib ellu ja koordineerib Eesti rahvusvahelise arengukoostöö projekte. ESTDEV-i asutajaõigusi teostab välisministeerium ning ESTDEV-is töötab täna ligi 30 inimest. ESTDEV-i 2023. aasta eelarve suurus on 20 miljonit eurot.