Tööpakkumine: hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuht

Ootame oma meeskonnaga liituma hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuhti.

Keda otsime

Ootame oma meeskonda hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuhti, kes veaks eest partnerlussuhete loomist ja hoidmist, koostööprogrammide algatamist ning projektide elluviimist arengukoostööpoliitika rakendamisel Aafrikas ja EL idanaabrusriikides.

ESTDEV-i ülesanne on juhtida ja arendada arengukoostööd Eesti ja sihtriikide vahel, luues ja võimestades sealjuures parimaid võimalikke koostöömudeleid avaliku-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonide vahel. Teeme koostööd erinevate riigiasutuste ja rahvusvaheliste kompetentsikeskustega valdkonna arengu toetamisel ja elluviimisel. Nii partnerite kui ka fookusvaldkondade valikul lähtub ESTDEV Välisministeeriumi poolt arengukoostööle seatud strateegilistest eesmärkidest ning ka partnerriikide vajadustest ja koostöösoovist. Eesti-poolne väärtuspakkumine toetub Eesti parimatele praktikatele, Eesti organisatsioonide ja ekspertide võimekusele tegevusi/teenuseid skaleerida ning ka rahastusvõimalustele erinevatest fondidest.

Ootame Sinult
 • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • vähemalt 5 aastat töökogemust Eesti haridussüsteemis poliitika kujundamise või arendusprojektide käivitamisega;
 • väga head teadmist Eesti haridussüsteemi toimemudelist kõigil haridustasemetel ja haridusliikides;
 • tõendatud kogemust ja teadmist ettevõtluskeskkonna arendamisega seotud tegevustest;
 • rahvusvaheliste arendusprojektide tiimi juhtimise kogemust;
 • projektijuhtimise kogemust;
 • väga head eesti keele oskust nii kõnes kui ka kirjas;
 • väga head inglise keele oskust, kasuks oleks ka vene keele oskus töötasemel;
 • rahvusvaheliste partneritega töötamise kogemust, kasuks tuleb Euroopa Liidu projektide administreerimise kogemus;
 • väga head läbirääkimisoskust ning esinemisjulgust;
 • koostööle ja lahendustele orienteeritust, head analüüsioskust ja süsteemset mõtlemist;
 • kohusetundlikkust ja head pingetaluvust;
 • valmisolekut töölähetusteks partnerriikidesse;
 • julgust võtta vastutust ja töötada iseseisvalt, kuid sealjuures oskust ja tahet olla osa meeskonnast;
 • kasuks tuleb valdkondades hea kontaktvõrgustiku olemasolu.
Mida pakume
 • Tähendusega tööd ning põnevaid väljakutseid kiiresti kasvavas organisatsioonis.
 • Mitmekülgseid tööülesandeid ja võimalust rahvusvaheliseks koostööks, sh välislähetusteks.
 • Toetavat meeskonda ja inspireerivat töökeskkonda Tallinnas.
 • Konkurentsivõimelist töötasu.
 • Paindlikku töökorraldust.

Kandideerimiseks saada eestikeelne elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri koos palgasoovi ja märksõnaga “hariduse ja ettevõtluse valdkonnajuht” aadressile [email protected]

Dokumente ootame hiljemalt 22.06.2023.

Lisainfo
Andrea Kivi
ESTDEV-i tegevjuhi kohusetäitja
[email protected]
+372 5350 7053