Eelinfo: Stipendiumiprogrammid

Ettevalmistamisel on taotlusvoor stipendiumiprogrammidele.

Taotlusvooru eesmärk on toetada ja stimuleerida teadmuse jagamist ning Eestile prioriteetsete arengukoostööriikide võimekuse parendamist organisatsioonide ning inimeste kompetentsi kasvatamise kaudu arenguriigi vajadustest lähtuvalt.

Taotlusvooru eeldatav eelarve maht kuni 600 000 eurot, toetuse maksimaalne määr on 95% ja omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest. Ühe taotleja kohta on taotletav toetuse maksimaalne summa 200 000 eurot kõikide meetmete osas.

Taotluste esitamise eeldatav tähtaaeg on 10.06.2022.