Taotlusvoor: 245 000 eurot arengukoostööprojektide rahastuseks Moldovas ning Valgevenes

Voor on lõppenud.

Taotluskutse

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutab välja

TAOTLUSVOORU

Arengukoostööprojektide rahastuseks Moldova ning Valgevene suunal

Taotlusvooru maht on 245 000 eurot

1.Lähteülesanne

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Arengukoostöö ja Humanitaarabi Programmi 2022-2025 eesmärkidega.

Taotlusvooru maht on 245 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

1.1 Moldova 150 000 eurot, valdkonnad:

 • EL liitumisega seotud tegevused;
 • nüüdisaegse hariduse ning elukestva õppe edendamine;
 • väikeettevõtluse toetamine

1.2 Valgevene 95 000 eurot, valdkonnad:

 • eksiilis oleva Valgevene demokraatliku kodanikuühiskonna toetamine (sh vaba meediaga seotud projektid).
 • NB! Kohapealne partner võib olla registreeritud Euroopa Liidus.

2. Projekti kestus ja toetuse määr

 • Projekti maksimaalseks kestuseks on kuni 18 kuud.
 • Üksikprojekti maht ei tohi ületada taotlusvooru eelarvemahtu.
 • Ühes taotlusvoorus saab iga taotleja esitada ühe taotluse. Antud nõue ei laiene ülikoolidele.
 • Keskusel on õigus toetada projekti osaliselt, näidates ära toetatavad tegevused.

3.Taotluse struktuur

Projekti taotlus tuleb esitada keskuse antud vormil, mis on kättesaadav keskuse veebilehel ning lisatud taotluskutsele. Taotlusvormi kõik kohalduvad väljad peavad olema täidetud, taotlus peab vastama vabariigi valitsuse 16. detsembri 2021. a määruse nr 122 tingimustele. Kõik taotlused peavad rakendama Välisministeeriumi poolt väljatöötatud Mõjude hindamise süsteemi.

4. Hindamise kriteeriumid

Taotluse hindamisel lähtub keskuse juhatus 03.02.2023 otsusega nr 1-2/10-2023 kinnitatud Taotlusvooru väljakuulutamise otsusest ja Hindamisjuhendist (hindamiskomisjoni liikmed ja töökord).

Taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • projekti eesmärgipärasus ja teostatavus 45%
 • projekti ettevalmistuse kvaliteet 15%
 • projekti majanduslik tõhusus 10%
 • taotleja suutlikkus 15%
 • projekti jätkusuutlikkus, riskide hindamine 15%

5. Taotlusvormid

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 06. märts 2023.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: [email protected]

Arengukoostöö korraldamist reguleeriv määrus on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/118122021002

Taotlejale vajalikud lisamaterjalid on kättesaadavad keskuse veebilehel https://www.estdev.ee

Lisateave: Marika Kundla [email protected] + 372 530 699 50