Süüria pagulaste toetamise jätkuprojektid Jordaanias, Liibanonis ja Türgis

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutas 20. aprillil 2022 välja taotlusvooru, millega rahastati Süüria pagulaste toetamise jätkuprojekte Jordaanias, Liibanonis ja Türgis. Taotlusvooru eelarvemaht oli 220 000 eurot, millest anti rahastus 2 projektile.

MTÜ Mondo projekt keskendub Süüria pagulasnaiste toimetuleku parandamisele Jordaanias, Liibanonis ja Türgis digipädevuse ja ettevõtlusoskuste tõstmise kaudu. Türgis pakub projekt lastele psühhosotsiaalset tuge, korraldades mängulisi ja arendavaid töötubasid. Projekti kogumaksumus on 109 995 eurot ning kestvus 01.07.2022–30.06.2023.

MTÜ Eesti Pagulasabi projekt Jordaanias toetab Süüria pagulaste iseseisvat toimetulekut arendades veesäästlikku põllumajandust ja suurendades toiduturvalisust. Projekti käigus laiendatakse olemasolevat kasvandust ja luuakse koolituskeskus keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite õpetamiseks. Lisaks pakub projekt veebi vahendusel töötubasid säästva taimekasvatuse põhimõtete selgitamiseks. Projekti kogumaksumus on 110 441,90 eurot ning see viiakse ellu ajavahemikus 01.06.2022–30.11.2023.

Projektitegevuste eesmärkideks on Süüria pagulaste toetamine kogukondades, keskendudes peamiselt hariduse (sealhulgas digipädevused hariduses) ja ettevõtluse valdkondadele. Tegevused pööravad eraldi tähelepanu naistele, lastele ja noortele ning neile tulevikuks iseseisva toimetuleku tagamiseks.